×

Wealth Me Up ให้เงินทำงาน

5 เทคนิคปลดหนี้บัตรเครดิต

12,637

 

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย…

Facebook | Line | Youtube | Instagram

 

เห็นบิลค่าบัตรเครดิตทีไร เป็นต้องปวดใจทุกที ยิ่งบางเดือนช้อปปิ้งหนักไปหน่อย เงินเดือนแทบไม่พอจ่าย พอเครียดก็เผลอใช้เงินหนักขึ้นไปอีก แบบนี้ก็ยิ่งซ้ำเติมกันไปใหญ่  แต่ไม่ต้องเป็นกังวล สูดหายใจลึกๆ แล้วมาเรียนรู้ 5 เทคนิคปลดหนี้บัตรแบบมืออาชีพกัน

 

หยุดจ่ายขั้นต่ำ

รู้หรือไม่ว่า การจ่ายขั้นต่ำเป็นต้นเหตุแห่งมูลหนี้ เพราะหากเลือกจ่ายขั้นต่ำ ธนาคารหรือสถาบันการเงิน เจ้าของบัตรเครดิตจะเริ่มคิด “ดอกเบี้ยรายวัน” กับคุณทันที ซึ่งดอกเบี้ยรายวันจะทำให้หนี้สินที่คุณจะต้องจ่ายเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง  ดังนั้นคุณควรเริ่มต้นด้วยการหยุดจ่ายขั้นต่ำ และพยายามชำระหนี้สินที่มันงอกเงยออกมาให้หมดโดยเร็ว

 

ทยอยชำระหนี้

หลังจากเริ่มต้นด้วยการหยุดจ่ายขั้นต่ำแล้ว ก็ต้องทยอยชำระหนี้คงค้างให้หมด  ด้วยการพยายามลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น และนำเงินที่คุณไม่ได้ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยมาชำระหนี้ ทยอยจ่ายให้หมดโดยเร็ว ที่สำคัญต้องอดทน อย่าก่อหนี้ใหม่ๆ เพิ่มขึ้นมาอีก

 

ซื้อด้วยเงินสด

เวลาซื้อของด้วยเงินสด เงินในกระเป๋าของคุณจะลดไปทันที ซึ่งจะทำให้คุณเอะใจและไม่กล้าจับจ่ายมากเกินไป เมื่อเริ่มซื้อของด้วยเงินสด จะสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลง บิลที่ต้องจ่ายปลายเดือนจะน้อยลง วิธีการนี้ถือเป็นยาสมานแผลชั้นดีที่จะไม่ทำให้เราเพลิดเพลินกับการจ่ายด้วยบัตรเครดิตมากเกินไป

 

ทำบัญชีรับ-จ่ายส่วนบุคคล

วิธีนี้จะช่วยให้คุณมองเห็นปัญหาและข้อผิดพลาดในการใช้จ่ายแต่ละเดือน เพราะทำให้ทราบว่าในแต่ละเดือนคุณหมดไปกับค่าใช้จ่ายอะไรบ้างและสามารถวางแผนตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปได้

 

รักษาวินัยทางการเงินอย่างเคร่งครัด

หากคุณทำทุกขั้นตอนที่กล่าวมา เชื่อว่าภาวะทางการเงินของคุณจะเริ่มดีขึ้น ขั้นตอนต่อไป คือ รักษาวินัยทางการเงินอย่างเคร่งครัด ด้วยการวางแผนใช้จ่ายเงินทุกขั้นตอน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่าย เลิกซื้อสินค้าเงินผ่อน หรือใช้จ่ายเกินตัว เริ่มนิสัยรักการออมเงินและประหยัด ที่สำคัญ ต้องไม่กลับไปก่อหนี้สินต่างๆ เพิ่มอีกเติมอีก

 

เชื่อเถอะว่า หากทำแบบนี้ ชีวิตทางการเงินที่ปราศจากหนี้ ก็ไม่ใช่เรื่องยาก และชีวิตจะมีความสุขมากขึ้นแน่ๆ ดั่งคำกล่าวที่ว่า “การไม่มีหนี้เป็นลาภอันประเสริฐ”

 

#WealthMeUp

Related Stories

amazon anti fatigue mats