×

Wealth Me Up คำพ่อสอน

ร. รอยพระบาท

2,420

 

พื้นที่ จ.เชียงรายภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน จึงเคยเป็นฐานที่มั่นสำคัญของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ เกิดการต่อสู้กันอย่างรุนแรงกับทหารและตำรวจ จนเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐต้องเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ไปหลายท่าน เช่น ผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร อ.เมือง จ.เชียงราย ฯลฯ รวมทั้งข้าราชการทหาร ตำรวจ และพลเรือนอีกจำนวนมาก ในที่สุดการต่อสู้ครั้งสำคัญก็เกิดขึ้นในปี พ.ศ ๒๕๒๔  ณ ดอยพญาพิภักดิ์ เรียกว่า ยุทธการเกรียงไกร(วีรกรรมเนิน ๑๑๘๘) ซึ่งกำลังฝ่ายทหารของกองพันทหารราบที่ ๔๗๓ สามารถปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ได้สำเร็จ

 

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมทหารและราษฏรที่ดอยพญาพิภักดิ์ พ.ท. วิโรจน์ ทองมิตร ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๔๗๓ ได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตประทับรอยพระบาทบนแผ่นปูนปลาสเตอร์

 

พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตามคำขอเพื่อให้เป็นมิ่งขวัญแก่ทหารหาญและราษฎรที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละยิ่ง

 

รอยพระบาทนี้นับเป็นรอยพระบาทหนึ่งเดียวในเมืองไทย ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ ณ ศาลารอยพระบาท ค่ายเม็งรายมหาราช อ.เมือง จ.เชียงราย

 

ที่มา : หนังสือ ตามรอยพ่อ ก-ฮ  ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์

Related Stories

amazon anti fatigue mats