×

Wealth Me Up ข่าวสั้น ทันเศรษฐกิจ

7 “กลลวงงบการเงิน” | ลงทุนนิยม EP.333

459

7 “กลลวงงบการเงิน

 

… “Numbers Don’t Lie” อาจใช้ไม่ได้อีกต่อไป

… “ตัวเลขงบการเงินอาจหลอกเราได้

… 7 กลลวงงบการเงิน ที่เราต้องรู้!

 

ติดตามรายการลงทุนนิยมกับ ผู้ริเริ่มแนวคิดใช้แรงทำเงิน ให้เงินทำงานเฟิร์น ศิรัถยา อิศรภักดี

 

Related Stories

amazon anti fatigue mats