×

Wealth Me Up ให้เงินทำงาน

อยากลงทุนในหุ่นยนต์ต้องซื้อกองทุนไหน

14,881

 

Automation & Robotics ถือเป็นอีกหนึ่งเทรนด์ของโลก ที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดจากผลพวงเรื่องของสังคมผู้สูงอายุ (Ageing Society) ของประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างใน สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ยุโรป และญี่ปุ่น ทำให้ประเทศเหล่านั้นต้องเร่งพัฒนาหุ่นยนต์อัจฉริยะขึ้นมาเพื่อทำงานแทนมนุษย์ ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด รวมทั้งเป็นทางออกของปัญหาสังคมผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน

 

หลายๆ บริษัทใหญ่ในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็น Amazon หรือ Google ต่างลงทุนซื้อกิจการในบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับ Automation & Robotics แล้วทั้งสิ้น แล้วเราในฐานะนักลงทุนตัวเล็กๆ จะมีโอกาสได้ลงทุนเกาะไปกับกระแสโลกหรือไม่อย่างไร

 

ก่อนอื่นกองทุนที่เน้นลงทุนเกาะไปกับกระแสต่างๆของโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปในระยะยาวแบบนี้ในต่างประเทศจะเรียกว่าเป็นพวก Thematic Fund ซึ่งปัจจุบัน มีกองทุนที่ลงทุนเฉพาะเรื่องของ Automation & Robotics อยู่เพียงแค่ประมาณ 10 กองทุนเท่านั้น แต่เม็ดเงินที่ไหลเข้าไปยังกองทุนพวกนี้ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านกลับมากมายมหาศาลถึงกว่า 9 พันล้านเหรียญ (ที่มา: Bank of America Merrill Lynch) ซึ่งก็เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความสนใจของนักลงทุนที่มีต่อกระแสการลงทุนนี้ได้เป็นอย่างดี

 

ซึ่งก็เป็นโชคดีของนักลงทุนไทย ที่ขณะนี้มี 2 บลจ. ที่กำลังทำการขายหน่วยลงทุนกองทุนรวมที่เน้นลงทุนใน Automation & Robotics เพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักลงทุนไทย ซึ่งทั้ง 2 กองทุนนี้จะมีความเหมือนหรือต่างกันอย่างไร มาดูกัน

 

“กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์ (ASP-ROBOT)”

เป็นกองทุนจากบลจ. แอสเซทพลัส ประเภท Feeder Fund คือ เน้นลงทุนในกองทุนแม่ (Master Fund) เพียงกองเดียวคือ AXA WF Framlington Robotech I USD ซึ่งมีนโยบายเน้นลงทุนในบริษัทจดทะเบียนที่ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีหุ่นยนต์หรือได้นำเทคโนโลยี Automation & Robotics มาใช้ในการประกอบกิจการโดยไม่จำเป็นจะต้องเป็นบริษัทในกลุ่ม Tech company โดยกองทุนดังกล่าวนี้ปัจจุบันมีการกระจายการลงทุนอยู่ใน 4 อุตสาหกรรมหลักๆ ได้แก่

ซึ่งบริษัทเหล่านี้ดำเนินธุรกิจอยู่ในสหรัฐอเมริกาสูงถึง 55.31% ญี่ปุ่น 20.92% และในยูโรโซนอีก 14.22%

 

ส่วน 10 บริษัทแรกที่กองทุนนำเงินไปลงทุนสูงสุด (คิดเป็น 27.37%) ได้แก่

 

 

โดยกองทุน ASP-ROBOT นี้มีการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนไว้เต็มจำนวน กองทุนมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมซื้อหน่วยลงทุนไว้ที่ 1.5% และตั้งค่าใช้จ่ายกองทุนทั้งหมดไว้สูงถึงไม่เกิน 4.49% (ซึ่งเมื่อถึงเวลาเรียกเก็บจริงอาจจะไม่ถึงก็ได้)

 

 

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (SCBROBO)

เป็นกองทุนจาก บลจ.ไทยพาณิชย์ที่มีการบริหารแบบ Fund of Funds ซึ่งหมายความว่า ผู้จัดการกองทุนจะทำการเลือกนำเงินไปลงทุนในกองทุนอื่นๆ อีกทีหนึ่ง โดยที่ผู้จัดการกองทุนจะเป็นผู้บริหารจัดสัดส่วนน้ำหนักการลงทุนในแต่ละกองทุนตามแต่เห็นสมควร

 

ปัจจุบันกองทุนนี้เน้นลงทุนไปยัง 3 กองทุน ETF ดังต่อไปนี้ คือ

  1. กองทุน Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (BOTZ) มีการลงทุนในญี่ปุ่นสูงถึง 46.1% ตามมาด้วยอเมริกา 33.13% และส่วนที่เหลือจะเป็นในยุโรปที่พัฒนาแล้ว

    2. กองทุน ROBO Global Robotics and Automation (ROBO) มีการลงทุนหลักในอเมริกา 42.26% ตามมาด้วยญี่ปุ่น 27.66% และยุโรปที่พัฒนาแล้ว 16.62%

    3. กองทุน iShares Automation & Robotics (RBOT) เน้นลงทุนในเอเชียสูงถึง 47.21% โดยในจำนวนนี้เป็นหุ้นญี่ปุ่น 24.62% ขณะที่ลงทุนในอเมริกา 31.5%

อย่างไรก็ตามทั้ง 3 กองทุนนี้ถ้าดูจากนโยบายการลงทุนแล้วนั้นก็จะคล้ายๆ กัน คือ เน้นลงทุนในบริษัทจดทะเบียนที่ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีหุ่นยนต์ หรือได้นำเทคโนโลยี Automation & Robotics มาใช้ในการประกอบกิจการ ซึ่งทั้ง 3 กองทุนก็เน้นการลงทุนใน 2 หมวดอุตสาหกรรมหลักคือ Technology และ Industrials

 

กองทุน SCBROBO มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมซื้อหน่วยลงทุนไว้ที่ 1.605% (หลังจากช่วง IPO) และ การตั้งค่าใช้จ่ายกองทุนทั้งหมดไว้สูงสุดไม่เกิน 3.21% โดยผู้จัดการกองทุนจะใช้ดุลพินิจในการป้องกันความเสี่ยงค่าเงินตามเห็นสมควร

 

ทั้งนี้ข้อสังเกตอย่างหนึ่งก็คือ กองทุน SCBROBO นี้ได้จดทะเบียนไว้เป็นกองทุนผสมซึ่งหมายความว่าจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนทั้งหุ้นและตราสารหนี้ตามแต่ผู้จัดการกองทุนจะเห็นสมควร

 

สิ่งที่พอสังเกตได้จากการเปรียบเทียบทั้ง 2 กองทุนนี้ก็คือ

กองทุน ASP-ROBOT มีการกระจายตัวในหมวดอุตสาหกรรมที่มากกว่า ในขณะที่กองทุน SCBROBO จะมีการกระจายการลงทุนไปในหลากหลายประเทศมากกว่า

กองทุน SCBROBO ดูจะมีแนวโน้นในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายกองทุนที่ถูกกว่า แต่มีค่าธรรมเนียมซื้อหน่วยลงทุนที่แพงกว่านิดหน่อย

ส่วนในเรื่องของสไตล์การบริหารนั้นก็ต่างกันเพราะกองทุน ASP-ROBOT เป็นแบบ Feeder Fund ลงทุนกองเดียว ในณะที่ SCBROBO เป็นแบบ Fund of Funds ซึ่งก็ต้องไปวัดฝีมือการจัดสรรเงินลงทุนของผู้จัดการกองทุนกันต่อไป

 

 

นักลงทุนที่กำลังมองหาโอกาสการลงทุนเพื่อเกาะกระแส Automation & Robotics ก็อาจลองพิจารณา 2 กองทุนนี้ดูเพื่อประกอบการตัดสินใจ

ที่มา : FT.com

 

#WealthMeUp

 

กด Subscribe รอเลย…

Facebook | Line | Youtube | Instagram

Related Stories

amazon anti fatigue mats