×

Wealth Me Up ให้เงินทำงาน

3 เรื่องควรรู้ เมื่อถูกตรวจสอบภาษี

35,806

 

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย…

Facebook | Line | Youtube | Instagram

 

โดยทั่วไปหากผู้ประกอบการดำเนินการถูกต้อง การจะถูกสรรพากรตรวจสอบหรือถูกประเมินภาษีอากรก็เกิดขึ้นได้ยาก

 

แต่ในความเป็นจริง เมื่อไหร่ก็ตามที่ฐานะทางการคลังของประเทศมีปัญหา หรือรัฐบาลมีการใช้จ่ายงบประมาณมาก รัฐบาลก็ต้องขยันหาเงินเข้ามา และเพราะภาษีเป็นเงินสำคัญของประเทศ ดังนั้นบางทีสรรพากรก็จะตรวจสอบผู้ประกอบการที่ประกอบการถูกต้อง

 

ดังนั้น เราจึงต้องเตรียมพร้อมเผื่อถูกตรวจสอบหรือประเมินภาษีอากร จะได้เจรจากับเจ้าพนักงานได้ หรือหากถูกประเมินก็สามารถอุทธรณ์การประเมินดังกล่าวต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ หรือต่อศาลได้

 

ซึ่งจะทำแบบนั้นได้ ก็ต้องรู้ 3 เรื่องนี้ก่อน

 

อายุความประเมิน สรรพากรมีสิทธิตรวจสอบย้อนหลังได้กี่ปี ?

กฎหมายภาษีกำหนดให้ต้องเก็บเอกสารไม่น้อยกว่า 5 ปี แต่ภายใต้เงื่อนไขต้องยื่นแบบภาษีทุกปี ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้เสียภาษีจะยื่นถูก หรือยื่นผิด หรือยื่นไม่สมบูรณ์ก็ตาม โดยปกติสรรพากรมีสิทธิประเมินย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี (ไม่นับปีปัจจุบัน)

 

เช่น ถ้าปัจจุบันปี 2562 ก็ย้อนหลังได้คือปี 2561 – 2560 เป็นต้น แต่ถ้าตรวจสอบแล้วพบว่าหลีกเลี่ยงภาษีจริง สรรพากรมีอำนาจขยายระยะเวลาประเมินไปได้ถึง 5 ปี ฉะนั้นจึงควรเก็บเอกสารให้เกิน 5 ปี (ทำลายในปีที่หก)

 

แต่ถ้าเป็นกรณีไม่เคยยื่นแบบภาษีเลย สรรพากรสามารถประเมินย้อนหลังได้ไม่เกิน 10 ปี ดังนั้นการไม่ยื่นภาษีเงินได้เลยมีความเสี่ยงมากกว่าการยื่นแบบภาษีแต่ไม่ถูก

 

สรุปง่ายๆ ยื่นดีกว่าไม่ยื่น หลายคนมักเข้าใจผิดว่าการไม่ยื่นแบบภาษีเลย ทำให้สรรพากรไม่มีข้อมูลของเราทำให้ไม่สามารถตรวจสอบภาษีได้ ความจริงคือ ปัจจุบันข้อมูลเงินได้ของเราเก็บอยู่ตามเลขบัตรประชาชน เมื่อเราได้รับเงินได้ไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ย เงินปันผล ฯลฯ ข้อมูลเหล่านี้ถูกส่งไปที่สรรพากรหมดแล้ว ไม่ว่าเราจะยื่นแบบภาษีหรือไม่ก็ตาม

 

สรรพากรมีอำนาจขอให้ผู้เสียภาษีส่ง Bank Statement หรือไม่?

เมื่อสรรพากรมีเหตุอันควรให้เชื่อว่า ผู้ใดยื่นแบบแสดงรายการภาษีไม่ถูกต้อง สรรพากรมีอำนาจขอให้นำบัญชีเงินฝาก เอกสาร หรือหลักฐานอื่นมาแสดงได้

 

สรรพากรมีสิทธิประเมินรายได้ตามยอดเงินเข้าบัญชีหรือไม่?

ตามกฎหมาย สรรพากรมีอำนาจประเมินเงินภาษีอากร และแจ้งจำนวนภาษีอากรที่ต้องชำระไปยังผู้ต้องเสียภาษีอากร ดังนั้นสรรพากรจึงมีสิทธิประเมินรายได้ตามยอดเงินเข้าบัญชี แต่ผู้เสียภาษีอากรก็มีสิทธิที่จะอุทธรณ์ การประเมินภาษีนั้นได้

 

เมื่อถูกสรรพากรเรียกตรวจสอบและประเมินภาษี ควรทำอย่างไร?

  • เมื่อได้รับหมายเรียกตรวจสอบและประเมินภาษี ควรพิจารณาว่า หมายเรียกหรือหนังสือแจ้งให้เสียภาษีอากรหรือการประเมินนั้นถูกส่งโดยชอบด้วยหรือไม่ มีผู้ลงนามโดยชอบด้วยหรือไม่ เพราะกฎหมายบังคับให้ส่งโดยลงทะเบียนตอบรับหรือให้เจ้าพนักงานไปส่งในเวลาพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกในเวลาทำงาน หรือจะส่งให้แก่บุคคลใดที่เป็นผู้บรรลุนิติภาวะก็ได้และตามกฎหมาย หากส่งไม่ได้ กรมสรรพากรมีอำนาจที่จะใช้วิธีปิด การถือว่าได้รับหรือไม่ได้รับนั้นจึงมีความสำคัญยิ่ง เนื่องจากมีส่วนเกี่ยวเนื่องกับระยะเวลาการอุทธรณ์และการดำเนินคดีด้วย

 

  • เมื่อได้รับหมายเรียก ก็ต้องให้ความร่วมมือกับสรรพากร โดยอาจขอเวลาจัดเตรียมเอกสารและให้ความร่วมมือให้ข้อเท็จจริงและปากคำอย่างเต็มที่ โดยจัดส่งเอกสารพร้อมเก็บหลักฐานการนำส่งเอกสารรวมทั้งคำให้การทั้งหมดหากไม่ให้ความร่วมมือและเมื่อถูกประเมินภาษี ก็อาจถูกห้ามไม่ให้อุทธรณ์ตามกฎหมายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่ยอมตอบข้อคำถามหรือข้อซักถาม โดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือไม่ยอมปฏิบัติตามกฎหมาย โดยคำสั่งของเจ้าพนักงานประเมิน

 

ดังนั้น ดีที่สุด คือ ทำทุกอย่างให้ถูกกฎหมายแต่เนิ่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการทำบัญชี หรือการยื่นแบบภาษี เก็บเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน จะได้ลดโอกาสถูกตรวจสอบ แม้เมื่อถูกตรวจสอบก็สบายใจได้เพราะทำถูกกฎหมายทุกอย่าง

 

#WealthMeUp

Related Stories

amazon anti fatigue mats