×

Wealth Me Up ให้เงินทำงาน

เริ่มเก็บเงินตอน 4O ไหวมั้ย?

11,490

 

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย…

Facebook | Line | Youtube | Instagram

 

จากการสำรวจของ Economic Policy Institute ของประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่า ประชากรวัยกลางคน ช่วงอายุ 44-49 ปี มากกว่าร้อยละ 50 มีเงินเก็บไม่เพียงพอเพื่อใช้ในวัยเกษียณ

 

ย้อนกลับมาถามตัวเอง หากอายุประมาณนี้เหมือนกัน ประเมินแล้วเงินเก็บก็น่าจะไม่พอใช้ตอนแก่ จะทำอย่างไรดี หากมีอายุยืนยาวไปอีก 20 ปี หรือ 30 ปีข้างหน้า

 

อย่าตกใจ!  สิ่งที่ต้องทำ คือ

 

จด

รู้ช้าดีกว่าไม่รู้ และเริ่มต้นอะไรก็ไม่ดีเท่า เริ่มต้น ณ ตอนนี้ เรื่องดีคือ ยังมีเวลาและยังมีแรงทำงานอีกประมาณเกือบ 20 ปี

 

เรื่องแรกที่ต้องทำ และคนส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นเรื่องเล็กและไม่จำเป็น คือ การทำงบประมาณการใช้จ่ายในแต่ละเดือน  เคล็ดลับที่คนมองข้าม มาจากเรื่องเล็กๆ เหล่านี้

 

การทำงบประมาณรายรับรายจ่ายประจำเดือนจะทำให้คุณเห็นรายรับและรายจ่ายในแต่ละเดือน รายรับนั้นอาจไม่ได้มาจากหลายทาง หากคุณทำงานประจำ และไม่มีรายได้พิเศษมาจากทางอื่น

 

แต่รายจ่ายนี่สิ การทำบัญชีรายจ่ายว่าเดือนๆ หนึ่ง คุณใช้เงินไปกับอะไร จะทำให้รู้และสามารถแบ่งประเภทของรายจ่ายได้ว่าเป็นเรื่องจำเป็นมากไปจนถึงเรื่องที่ไม่จำเป็น  คราวนี้ ก็ลงรายละเอียดว่า เรื่องจำเป็นนั้น ลดสเกลลงได้หรือไม่ หรือ เรื่องไม่จำเป็นตัดออกไปได้หรือไม่

 

เก็บ (แบบทวีคูณ)

เก็บอย่างไรให้ทวีคูณ สมมติว่า ตอนนี้ คุณอายุ 40 ปี มีเงินเดือนประมาณ 50,000 บาท หักเรื่องจำเป็นต้องจ่าย แล้วคุณกันเงินมาเพื่อออมแบบให้เกิดดอกออกผลสัก 10,000 บาท หากลงทุนในกองทุนรวมที่ให้ผลตอบแทนประมาณ 7% คุณจะได้ผลตอบแทนประมาณปีละ 8,400 บาท ปีแรกคุณจะมีเงินเก็บประมาณ 128,400 ทำเช่นนี้ไป 20 ปี จนวันเกษียณ จะมีเงินในบัญชีประมาณ 2,600,000 บาท (บวก/ลบนิดหน่อย)  

 

นี่ยังไม่ได้ใช้สูตรดอกเบี้ยทบต้นทบดอกนะ หากตลอดเวลาที่เก็บเงินนี้ คุณไม่เอาเงินเก็บออกมาใช้ ผลตอบแทนแบบทบต้น ทบดอก อาจทำให้เงินก้อนนี้เพิ่มค่ามากกว่านี้ก็เป็นได้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านเศรษฐกิจที่จะสะท้อนมาในเรื่องผลประกอบการของกองทุนด้วย

 

เพิ่ม

เพิ่มชั่วโมงทำงาน เพื่อเพิ่มรายได้ หากรายจ่ายคุณยังไม่สามารถตัดรายการไหนออกได้ คุณจำเป็นต้องหาทางเพิ่มรายได้ ไม่ว่าจะเป็นขยายชั่วโมงการทำงาน หางานพิเศษ เพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

 

ขยาย

ขยายอายุการทำงาน แทนที่จะเกษียณอายุ 60 ปี หากคุณยังมีร่างกายแข็งแรง และยังไม่อยากใช้เงินเก็บ การต่ออายุการทำงานออกไปอีก 5-7 ปี อาจไม่ใช่งานประจำเดิมก็เป็นได้ นอกจากจะทำให้มีรายได้เพิ่ม ยังทำให้ไม่เหงา แถมร่างกายถูกกระตุ้นให้คิดและออกแรงเป็นประจำ ดีต่อร่างกายและยังทำให้มีรายได้ต่อไป  

 

ขยายเงินเก็บ หากคุณมีรายได้เพิ่มขึ้นในแต่ละปี คุณไม่จำเป็นต้องเก็บเงินตามอัตราส่วนเท่าเดิม คุณอาจเพิ่มเติมเท่าที่คุณไม่รู้สึกว่าตึงเกินไป เมื่อมีเงินเก็บเพิ่ม ดอกผลก็ทบเงินต้น นั่นเป็นผลดีต่อยอดรวมบรรทัดสุดท้ายของตัวเลขเงินเก็บของคุณ

 

#WealthMeUp

Related Stories

amazon anti fatigue mats