×

Wealth Me Up ให้เงินทำงาน

เหตุผลที่ควรมีประกันชีวิตตลอดชีพ

6,655

 

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย…

Facebook | Line | Youtube | Instagram

 

ประกันชีวิตนั้นมีหลายแบบ ทั้งสะสมทรัพย์ ตลอดชีพ บำนาญ ชั่วระยะเวลา และควบลงทุน แต่หากเน้นไปที่ประกันตลอดชีพซึ่งที่ผ่านมาทั้งธนาคารและตัวแทนประกันนิยมเสนอลูกค้า จะมีข้อดีอะไรบ้าง เรามาดูไปพร้อมกัน

 

คุ้มครองชีวิตสูง ด้วยเบี้ยรายปีต่ำ

 

สำหรับคนที่มีห่วง กังวลว่าคนในอุปการะจะลำบากหากตนเองประสบเหตุถึงขั้นจากพวกเขาไป ประกันที่ให้ความคุ้มครองชีวิตสูงด้วยเบี้ยที่ต่ำจึงเป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์ได้

 

เช่น ผู้ชาย อายุ 40 ปี หากต้องการความคุ้มครองชีวิต 1 ล้านบาท สำหรับประกันตลอดชีพของบริษัทแห่งหนึ่งที่คุ้มครองยาวถึงอายุ 99 ปี แบบที่จ่ายเบี้ยสั้นๆ 5 ปี จะจ่ายอยู่ประมาณปีละ 77,000 บาท หรือแบบที่จ่ายเบี้ยยาวๆ 19 ปี จะจ่ายอยู่ประมาณปีละ 26,000 บาท เท่านั้นเอง

 

ด้วยความคุ้มครองที่เท่ากัน แม้ประกันตลอดชีพมีเบี้ยรายปีที่สูงกว่าประกันชั่วระยะเวลา แต่ประกันตลอดชีพยังมีจุดเด่นอื่นๆ อีกไม่น้อย

 

เหมาะกับแนบสัญญาเพิ่มเติม

 

สำหรับคนที่กังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาล ไม่ว่าจากโรคทั่วไปหรือโรคร้ายแรง และต้องการความคุ้มครองด้านสุขภาพจากสัญญาเพิ่มเติ่มที่ต้องซื้อคู่ประกันชีวิตหลัก ประกันตลอดชีพถือเป็นประกันหลักที่เหมาะสมที่สุดด้วย 2 เหตุผล ได้แก่

 

  • ต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมได้ยาวที่สุด

 

การสิ้นสุดของสัญญาเพิ่มเติมหลักๆ มี 2 สาเหตุ ได้แก่ (a) ข้อกำหนดของตัวสัญญาเพิ่มเติมเอง ว่าต่อสัญญาได้ถึงอายุเท่าไร เช่น ต่อได้ถึงอายุ 80 ปี (b) ประกันหลักสิ้นสุดความคุ้มครองเมื่อไร เพราะหากประกันหลักสิ้นสุดลงสัญญาเพิ่มเติมที่แนบไว้ต้องสิ้นสุดลงด้วยเช่นกัน

 

ซึ่งประกันตลอดชีพที่มีความคุ้มครองยาวถึงอายุ 99 ปี จะช่วยให้มั่นใจว่าเราสามารถต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมได้ยาวนานที่สุด แม้ในอนาคตสัญญาเพิ่มเติมอาจมีการปรับเงื่อนไขการต่อสัญญา เช่น จากอายุสูงสุด 80 ปี เป็น 99 ปี ก็ตาม

 

  • เลือกซื้อวงเงินคุ้มครองสุขภาพได้สูงสุด

 

สัญญาเพิ่มเติมส่วนใหญ่มักมีเงื่อนไขการซื้อความคุ้มครองสูงสุดตามทุนประกันหลัก เช่น ซื้อความคุ้มครองโรคร้ายแรงได้ไม่เกิน 5 เท่าของทุนประกันหลัก ซื้อความคุ้มครองทุพพลภาพได้ไม่เกิน 1 เท่าของทุนประกันหลัก รวมไปถึงทางเลือกค่าห้องกรณีนอนรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในมักขึ้นกับทุนประกันหลักด้วยเช่นกัน

 

มีมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์

 

ประกันตลอดชีพส่วนใหญ่มักไม่มีเงินคืนระหว่างทาง และต้องรอถึงอายุ 99 ปี ถึงได้รับเงินก้อนครบสัญญา แต่หากมีความจำเป็นประกันแบบนี้สามารถขอยกเลิกและรับเงินก้อนเท่ากับมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ได้

 

มูลค่าเวนคืนฯ นี้ มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นทุกปี โดยในช่วงปีแรกๆ จะยังต่ำกว่าค่าเบี้ยรวมที่จ่ายไป แต่หลังจากการจ่ายเบี้ยครั้งสุดท้ายตามแบบประกันไประยะเวลาหนึ่งแล้ว เช่น 5 ปี 10 ปี ฯลฯ มูลค่าเวนคืนฯ จะเริ่มมีมูลค่าที่เท่ากับหรือมากกว่าค่าเบี้ยรวมที่จ่ายไป จึงถือว่าเป็นแหล่งเงินเผื่อไว้ยามจำเป็นของผู้ถือกรมธรรม์ได้

 

ประกันชีวิตมีดี ตรงที่ความคุ้มครอง ทั้งเป็นเงินก้อนให้ลูกหลานหลังตนเองเสียชีวิต เลือกซื้อวงเงินค่ารักษาพยาบาลเพิ่ม และเป็นเงินสำรองก้อนสุดท้ายยามจำเป็น

 

 

#WealthMeUp

Related Stories

amazon anti fatigue mats