×

Wealth Me Up ให้เงินทำงาน

อย่าเสี่ยงกับใบกำกับภาษีปลอม

11,263

 

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย…

Facebook | Line | Youtube | Instagram

 

กระทู้ที่น่าสนใจจากเว็บ pantip.com บอกให้เห็นผลเสียของการโกงภาษี ซึ่งสรรพากรเอาจริงกับผู้ที่กระทำผิด ดังนั้นอย่าโกงภาษีดีที่สุด แต่แค่ไม่โกงคงไม่พอ เพราะเราอาจพลาดโดยสุจริตได้ ดังนั้นเราก็ควรรู้เกี่ยวกับใบกำกับภาษีปลอม และโทษต่างๆ ไว้เพื่อป้องกันตนเองด้วย เช่น

 

ใบกำกับภาษีแบบไหนที่เรียกว่าปลอม ?

ใบกำกับภาษีปลอม หมายถึง ใบกำกับภาษีที่กระทำขึ้นโดยผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ที่จะออกใบกำกับภาษีนั้น โดยชอบด้วยกฎหมาย และกระทำไปในทางทุจริต หลีกเลี่ยงภาษีอากร และอีกกรณีก็คือ ใบกำกับภาษีที่ผู้ใช้ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าบุคคลใดเป็นผู้ออกใบกำกับภาษี สรรพากรถือว่าเป็นใบกำกับภาษีปลอม ภาระการพิสูจน์เป็นของผู้ใช้ใบกำกับภาษี 

 

ใบกำกับภาษีปลอม ออกได้อย่างไรบ้าง ?

1.ปลอมใบกำกับภาษีของผู้ประกอบการค้าที่ค้าขายปกติ

2.ผู้ประกอบการที่มีการขายจริง แต่ขายใบกำกับภาษีที่เหลือ

3.จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท/ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเพื่อออกใบกำกับภาษี ขายให้ผู้ใช้ทั่วไป

4.จัดตั้งบริษัท/ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเพื่อออกใบกำกับภาษีให้บริษัทในเครือโดยเฉพาะ

 

สรรพากรสังเกตใบกำกับภาษีปลอมอย่างไร ?

1.ประเภทสินค้าที่มีความเสี่ยงสูง เช่น วัสดุก่อสร้าง, ผ้า, พลาสติก, กระดาษ, เคมีภัณฑ์, เพชรพลอย

2.สินค้าที่ซื้อไม่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการ

3.ซื้อจากสถานที่ที่ไม่น่าจะซื้อ

4.ใบกำกับภาษีมูลค่าสูง, ราคาสินค้าหรือบริการไม่น่าเชื่อถือ, เขียนด้วยลายมือ, จ่ายชำระค่าสินค้าเป็นเงินสด

5.ซื้อจากผู้ประกอบการรายเดียว ในวันที่ติดๆ กัน หรือใกล้กัน

6.ใบกำกับภาษีซื้อที่มีการนำมาใช้ในช่วงปลายเดือน ปลายปี

7.ใบกำกับภาษีที่ไม่พิมพ์ “เล่มที่” 

8.แบบฟอร์มใบกำกับภาษีคล้ายกันหรือลายมือที่เขียนคล้ายกันแต่ชื่อผู้ออกใบกำกับภาษีต่างกัน

9.วิธีการซื้อสินค้า ไม่ได้ซื้อจาก Supplier โดยตรง แต่ซื้อจากเซลล์หรือพนักงานขายสินค้า

 

ผู้ออกใบกำกับภาษีปลอม ต้องรับโทษทั้งทางแพ่ง และ ทางอาญา ดังนี้

ทางแพ่ง :

1.เสียเบี้ยปรับอีก 2 เท่าของจำนวนภาษีตามใบกำกับภาษีใบเพิ่มหนี้หรือใบลดหนี้หรือใบลดหนี้

2.เสียเงินเพิ่มร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องเสีย นอกจากนั้น จะต้องรับผิดเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามจำนวนที่แสดงในใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้

ทางอาญา จำคุกตั้งแต่ 3 เดือน – 7 ปี และปรับ 2,000 – 200,000 บาท

ล่าสุด เมื่อเดือนมิถุนายน 2561 ศาลอาญาตัดสินจำคุกผู้กระทำผิดออกใบกำกับภาษีขาย โดยไม่ได้ประกอบธุรกิจจริง 8 ฉบับ รวม 8 กระทง ๆละ 1 ปี เป็นโทษจำคุก 8 ปี

 

ผู้ซื้อใบกำกับภาษีปลอมไปใช้ ต้องรับโทษทั้งทางแพ่ง และ ทางอาญา

ทางแพ่ง

1.เสียเบี้ยปรับ 2 เท่าของจำนวนภาษีตามใบกำกับภาษี(มาตรา 89(7))

2.เสียเบี้ยปรับ 1 เท่า ฐานยื่นภาษีไว้เกิน ตามมาตรา89(4) และเสียภาษีไว้คลาดเคลื่อน ตามมาตรา89(3)

3.เสียเงินเพิ่มร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของจำนวนเงินภาษี

ทางอาญา : จำคุกตั้งแต่ 3 เดือน – 7 ปี และปรับ 2,000 – 200,000 บาท

ไม่ว่าจะคิดโกง หรืออาจพลาดโดยสุจริต  ในการได้ใบกำกับภาษีปลอมมาใช้ ก็อาจทำมาสู่บทลงโทษทางกฎหมายที่ไม่มีใครอยากจะเจอทั้งนั้น  ดังนั้นอย่าเสี่ยงกับใบกำกับภาษีปลอมจะดีที่สุด

 

 

#WealthMeUp

Related Stories

amazon anti fatigue mats