×

Wealth Me Up ให้เงินทำงาน

3 สินทรัพย์สำคัญ สำหรับวางแผนเกษียณ

3,839

 

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย…

Facebook | Line | Youtube | Instagram

 

“คุณเหลือเวลาบนโลกใบนี้อีก 100 วัน…” ถ้ามีคนบอกกับคุณแบบนี้ คุณจะรู้สึกอย่างไร และจะทำอะไรต่อ?

 

สถานการณ์ดังกล่าวนี้ เกิดขึ้นจริงกับ Eugene O’Kelly ผู้เป็นอดีต Chairman และ CEO ของบริษัทระดับโลกอย่าง KPMG เขาได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ ว่าเขาเป็นเนื้องอกในสมองระยะสุดท้ายที่ไม่มีทางจะรักษาให้หายขาดได้ และจะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่กี่เดือนเพียงประมาณ 100 วัน ในขณะที่เขาอายุได้ 53 ปี และอยู่ในจุดที่ถือว่าประสบความสำเร็จสูงสุดในชีวิต

 

ภายหลังจากที่ตั้งสติได้ เขาคิดทบทวนเรื่องราวต่างๆ ที่ผ่านมาในชีวิต แล้วตัดสินใจเลือกที่จะใช้เวลาที่เหลืออยู่ไปกับการ “บอกลา” คนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเขาในช่วงเวลาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น คนที่เขารู้จัก ลูกค้า คู่ค้า เพื่อนสมัยเรียน เพื่อนสนิท ครอบครัว ภรรยาและลูกๆ และเขาได้พบว่า ความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง คือสิ่งที่ทำให้ชีวิตเขามีความหมาย โดยเขาเขียนบันทึกในหนังสือ Chasing Daylight ของเขาว่า เขาเพิ่งค้นพบช่วงเวลาของความสุขในช่วงสุดท้ายของชีวิต และกล่าวว่าชีวิตที่สมบูรณ์แบบของเขาจะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากขาดครอบครัว ภรรยา และลูกๆ มาร่วมใช้เวลาที่มีค่านั้นไปด้วยกัน

 

เรื่องราวเวลาช่วงสุดท้ายของชีวิตของชายคนนี้ ให้ข้อคิดที่สามารถนำมาใช้กับการวางแผนชีวิต โดยเฉพาะการวางแผนเกษียณ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สำคัญช่วงหนึ่งของแต่ละคนได้เป็นอย่างดี

 

ท้ายที่สุดแล้ว คงไม่มีอะไรมากไปกว่า การตั้งคำถามและหาคำตอบกับตัวเองให้ได้ว่า “อะไรคือสิ่งที่สำคัญในชีวิต”

 

เมื่อกล่าวถึงการวางแผนเกษียณ สิ่งหนึ่งที่มักจะถูกนึกถึงเป็นลำดับแรกๆ มักจะเป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านการเงิน ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมสินทรัพย์ทางการเงินให้สอดคล้องกับรูปแบบการใช้ชีวิตที่ต้องการ รวมถึงการออมและการลงทุนที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินทรัพย์ต่างๆ เหล่านั้น เพื่อให้มีมูลค่าเพียงพอ และการนำผลตอบแทนที่ได้มาเป็นส่วนของการใช้จ่ายในการดำรงชีวิต

 

แน่นอนว่าสินทรัพย์ทางการเงินเป็นปัจจัยสำคัญ แต่ถ้าหากขาดความสมดุลกับสินทรัพย์ประเภทอื่นๆ ที่สำคัญในชีวิตของเราไป ก็จะทำให้การใช้ชีวิตไม่สมบูรณ์เต็มที่ได้เช่นกัน

 

นักวางแผนการเงิน Ron Bolis และ Doug Andrew ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับสินทรัพย์ 3 ประเภทสำคัญที่ต้องคำนึงถึงสำหรับการวางแผนการเกษียณได้แก่ Financial Assets, Intellectual Assets และ Human Assets ซึ่งมีรายละเอียดคือ

 

  • Financial Assets (สินทรัพย์ที่เป็นตัวเงิน) เป็นสินทรัพย์ที่สามารถประเมินมูลค่าออกมาเป็นตัวเงินได้ ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัย อสังหาริมทรัพย์ เงินลงทุนในกองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิต หลักทรัพย์ต่างๆ ของสะสม

 

  • Intellectual Assets (สินทรัพย์ในด้านทักษะความรู้) ตัวอย่างเช่น ความรู้เฉพาะด้าน ทักษะต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงาน รวมถึงทักษะที่ได้เรียนรู้ผ่านการใช้ชีวิต ความสามารถเฉพาะตัวของแต่ละบุคคล รวมถึงประสบการณ์ที่ผ่านมาในอดีต

 

  • Human Assets (สินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตของมนุษย์) ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว ปรัชญา แนวทางและค่านิยมในการใช้ชีวิต สุขภาพร่างกาย เครือข่าย ความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง ความเอื้ออาทร การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

 

สินทรัพย์ทางการเงินเป็นสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ จำเป็นที่จะต้องมีการวางแผนเพื่อเก็บออม ลงทุน และต่อยอดความมั่งคั่งเพื่อให้เพียงพอสำหรับการใช้ชีวิตในรูปแบบที่ต้องการ แต่ถ้าหากให้ความสำคัญเพียงแค่สินทรัพย์ที่เป็นตัวเงินแล้ว โอกาสที่จะดูแล รักษาและเสริมสร้างและรักษาความมั่งคั่งอย่างต่อเนื่องในระยาวจะเป็นไปได้ยาก

 

หากพิจารณาอย่างละเอียดแล้วสินทรัพย์ทั้งกลุ่มที่เป็น Human และ Intellectual Assets จะมีส่วนเสริมเนื่องจากสามารถพัฒนาต่อยอดขึ้นไปได้ตลอด และช่วยสร้างโอกาสในการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เป็นตัวเงินด้วยเช่นเดียวกัน

 

การมีทักษะความรู้ ประสบการณ์ รวมถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน สามารถนำมาซึ่งโอกาสในการหารายได้ ทำธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดความรู้ผ่านสื่อต่างๆ การให้คำแนะนำ เป็นที่ปรึกษา ส่วนความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนก็นำมาทั้งโอกาสทางธุรกิจ และเป็นทรัพยากรสำคัญในการดำเนินการต่างๆ ด้วย รวมถึงการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจด้วย

 

เหนือสิ่งอื่นใด ความสัมพันธ์กับผู้คนรอบตัวที่ดี จะส่งผลโดยตรงกับการใช้ชีวิตที่มีความสุข

 

มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความสามารถพิเศษในการเรียนรู้จากประสบการณ์ และบทเรียนชีวิตของผู้อื่น การวางแผนเกษียณที่รอบด้าน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเตรียมพร้อมและวางแผนเกี่ยวกับสินทรัพย์ทั้ง 3 ประเภทนี้ เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสในการได้ใช้ชีวิตอย่างเติมเต็ม มีจุดม่งหมาย และได้รับความสงบสุขอย่างแท้จริง

 

#WealthMeUp

Related Stories

amazon anti fatigue mats