×

Wealth Me Up ให้เงินทำงาน

รวยขึ้นได้ แค่แยกบัญชี

854

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย

Facebook | Line Youtube | Instagram

 

รวยขึ้นได้จริง! แค่แยกบัญชีใช้จ่ายออกจากเงินเก็บ

 

มาดูวิธีข้อดีการแยกบัญชีแล้วเริ่มลงมือทำกันเลย

 

การแบ่งบัญชีเงินฝากออกเป็นหลายบัญชี แยกตามวัตถุประสงค์การใช้งานที่แตกต่างกัน ถือเป็นหนึ่งในหนทางที่ทำให้เราสามารถจัดการทางการเงินได้ดีขึ้น 

 

โดยเราสามารถมีบัญชีไว้เก็บเงินเพื่อดาวน์บ้าน ดาวน์รถ เป็นเงินออมฉุกเฉิน เงินออมสำหรับการท่องเที่ยว เงินออมสำหรับการเกษียณ และเงินที่แบ่งไว้สำหรับใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน เป็นต้น

 

วิธีนี้ทำให้เราสามารถตรวจสอบและติดตามความคืบหน้าของการเก็บเงินแต่ละส่วนได้ง่าย รวมทั้งยังช่วยหลีกเลี่ยงการนำเงินไปใช้จ่ายสิ่งที่ไม่จำเป็น ซึ่งจะทำให้การเก็บเงินตามเป้าหมายต่าง ๆ มีโอกาสสำเร็จมากขึ้นและเร็วขึ้นนั่นเอง

 

สำหรับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ปัจจุบันเราสามารถทำธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือได้ง่าย ๆ แทบไม่ต้องใช้เงินสดโดยเฉพาะการสแกนจ่าย การโอนเงิน หรือรับเงินโอน ทำให้มียอดเงินเข้าและเงินออกจากบัญชีเป็นจำนวนมาก ดังนั้น การแยกบัญชีสำหรับการใช้จ่ายออกมาจะช่วยให้ไม่สับสนกับบัญชีเก็บเงินในระยะยาว

และการแยกบัญชียังมีข้อดีอีกดังนี้

 

1. ช่วยสร้างวินัยทางการเงิน 

 

เพราะการแยกบัญชีออกมาและกำหนดวงเงินสำหรับใช้จ่ายในแต่ละเดือนไว้แต่แรก จะทำให้เราควบคุมการใช้จ่ายได้ดีขึ้น และลดการใช้จ่ายที่เกินความจำเป็นลง

 

2. กระตุ้นให้เก็บเงินและลงทุน

 

เนื่องจากการแยกบัญชีช่วยให้ง่ายต่อการติดตามค่าใช้จ่ายและเห็นพฤติกรรมการใช้เงิน เพื่อนำมาวิเคราะห์หาแนวทางการเก็บเงินที่เหมาะกับตนเองได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งเป็นผลดีต่อเป้าหมายการเงินในระยะยาว

 

3. จัดการค่าใช้จ่ายได้ดีขึ้น 

 

เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเทอร์เน็ต โดยการแยกบัญชีเฉพาะสำหรับค่าใช้จ่ายประเภทนี้ไปเลย ยิ่งกว่านั้นเราสามารถผูกบัญชีให้ตัดชำระค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้อัตโนมัติเพื่อป้องกันการลืมจ่าย และยังช่วยลดเวลาในการจัดการบิลเหล่านี้อีกด้วย

 

4. ลดโอกาสเกิดความเครียดทางการเงิน 

 

เมื่อมีการวางแผนการเงินที่ชัดเจนและเป็นระบบมากขึ้น ทำให้สามารถจัดลำดับความสำคัญของค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ซึ่งทำให้บริหารกระแสเงินสดได้ดีขึ้น

 

5. ช่วยสร้างประวัติทางการเงินที่ดี 

 

ทั้งจากการมีเงินเข้าออกบัญชีอย่างสม่ำเสมอ และการจ่ายชำระบิลหรือชำระสินเชื่อได้ตรงตามกำหนด

 

#WealthMeUp

Related Stories

amazon anti fatigue mats