×

Wealth Me Up ให้เงินทำงาน

ประกันชีวิต มีเท่าไรถึงพอ

713

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย

Facebook | Line Youtube | Instagram

 

ประกันชีวิตมีเท่าไรถึงพอคำถามฮิตของคนที่ห่วงลูกหลาน หากเสาหลักจากไปอย่างกะทันหัน

 

มาดู 4 ข้อ ที่คนมีประกันชีวิตควรพิจารณา

 

พอให้เคลียร์หนี้

 

หนี้สินที่เราสร้างโดยเฉพาะหนี้ก้อนโตที่กู้มาซื้อบ้านซื้อรถ ให้ครอบครัวได้ใช้ชีวิตอย่างสุขสบาย ที่ต้องผ่อนอยู่ทุกเดือน หากเราไม่อยู่แล้วก็ไม่อยากให้คนในครอบครัวต้องมาแบกภาระผ่อนหนี้นี้ต่อ หรือไม่อยากให้ถูกเจ้าหนี้ฟ้องร้องยึดทรัพย์ที่ซื้อมา ทำให้คุณภาพชีวิตน้อยลง

 

ประกันชีวิต จึงควรมีให้ครอบคลุมภาระหนี้ทั้งหมดที่มี ทั้งหนี้บ้าน หนี้รถ หนี้ธุรกิจ และถ้าให้ดีควรครอบคลุมหนี้บัตรเครดิตและหนี้บัตรกดเงินสด ที่เกิดจากการใช้จ่ายของตนเองและครอบครัวด้วย เช่น ถ้ามีหนี้บ้าน 3 ล้านบาท หนี้ธุรกิจ 1 ล้านบาท ก็ควรมีประกันชีวิตส่วนนี้ 4 ล้านบาท เป็นต้น

 

พอให้ครอบครัวไม่เดือดร้อน

 

เมื่อเสาหลักที่หารายได้หลักจากไป ความคล่องตัวในการใช้จ่ายย่อมลดลง หากครอบครัวไหนมีหลายคนช่วยกันหารายได้ผลกระทบที่เกิดขึ้นก็อาจไม่รุนแรง เท่ากับครอบครัวที่มีคนหารายได้หลักแค่คนเดียว และคนนั้นได้จากไปอย่างกะทันหัน

 

ประกันชีวิต จึงควรมีให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายครอบครัวอย่างน้อย 5 ปี เพื่อให้มั่นใจว่า หากผู้หารายได้หลักจากไป อย่างน้อยที่สุดครอบครัวจะยังคงมีเงินใช้จ่ายด้วยคุณภาพชีวิตใกล้เคียงเดิมไปอีก 5 ปี เพื่อให้คนในครอบครัวได้มีเวลาปรับตัว หาอาชีพหรือรายได้เพิ่มเพื่อมาชดเชยรายได้ที่ขาดไป เช่น ถ้าครอบครัวใช้จ่ายเดือนละ 30,000 บาท ก็ควรมีประกันชีวิตส่วนนี้ 1.8 ล้านบาท ( = 30,000 บาทต่อเดือน x 12 เดือนต่อปี x 5 ปี) เป็นต้น

 

พอให้มีอนาคตมั่นคง

 

อนาคตของคนในครอบครัว คือ หนึ่งในสิ่งที่เสาหลักพร้อมที่จะนำรายได้ที่หามาได้ตลอดชีวิตการทำงานมาสร้างรากฐานให้ครอบครัว และยังเป็นสิ่งที่กังวลใจว่าอนาคตอาจไม่เป็นไปตามฝัน หากเสาหลักจากไปก่อนที่จะเตรียมรากฐานนั้นได้สำเร็จ

 

ประกันชีวิต เพื่อให้ครอบครัวมีอนาคตที่มั่นคงจึงต้องเริ่มจากประเมินว่าอนาคตนั้นต้องใช้เงินเท่าไร เช่น ต้องการให้ลูกมีทุนการศึกษาเทอมละ 50,000 บาท ตั้งแต่ ป.1 จนถึงจบปริญญาตรี เป็นเวลา 16 ปี และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอีกเดือน 10,000 บาท ก็ควรมีประกันชีวิตส่วนนี้ 3.52 ล้านบาท ( = ( 50,000 บาทต่อเทอม x 2 เทอมต่อปี x 16 ปี ) + (10,000 บาทต่อเดือน x 12 เดือนต่อปี x 16 ปี ))

 

พอให้ลูกหลานได้จดจำ

 

สำหรับคนที่มีลูกหลานเติบโตจนดูแลตัวเองได้และไม่มีห่วงให้ต้องกังวลอีก ก็อาจอยากมีเงินก้อนสุดท้ายให้ชีวิตลูกหลานได้สุขสบายยิ่งขึ้น หรือได้จดจำว่าตนเป็นผู้ให้ภายหลังที่ได้จากไป

 

ประกันชีวิตส่วนนี้ จะควรมีมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับความต้องการและศักยภาพของแต่ละคน เช่น หากมีลูก 3 คน อยากมีเงินก้อนที่เพียงพอให้ลูกหลานได้จดจำ อย่างน้อยคนละ 1 ล้านบาท ก็อาจควรมีประกันชีวิตส่วนนี้ 3 ล้านบาท เป็นต้น

 

ประกันชีวิต หลักประกันที่ควรมีให้เพียงพอเพื่อให้ครอบครัวไม่ต้องแบกรับภาระหนี้สิน มีเงินใช้จ่ายในช่วงรอยต่อชีวิต และเพื่ออนาคตของครอบครัวที่มั่นคง ส่วนความเพียงพอที่ว่าควรมีจำนวนเท่าไร ก็ต้องเริ่มจากการเช็กความจำเป็นและความต้องการที่มี โดยความเพียงพอของแต่ละคนนั้นย่อมไม่เท่ากัน

 

#WealthMeUp

Related Stories

amazon anti fatigue mats