×

Wealth Me Up ข่าวสั้น ทันเศรษฐกิจ

5 เทรนด์โลก ที่ SMEs ไทยต้องตามให้ทัน–ขยับให้เร็ว

401

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย

Facebook | Line Youtube | Instagram

 

โลกที่จะไม่มีอะไรเหมือนเดิมอีกต่อไป การค้าโลกเปลี่ยน กติกาโลกเปลี่ยน การแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น SMEs ไทยจะรอดได้อย่างไร คุณปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารทหารไทยธนชาต หรือ TTB กล่าวบนเวที The Secret Sauce Summit 2023: Infinite Growth ธุรกิจพุ่งทะยานในความเปลี่ยนแปลง ว่า SMEs ไทยต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างจุดต่างมองหาจุดเด่นให้กับธุรกิจ ที่สำคัญต้องมองหาโอกาสใหม่ ๆ จากเทรนด์โลกที่กำลังเกิดขึ้น และนี่คือ

5 เทรนด์โลกที่จะมีผลต่อธุรกิจไทย

 

📍 Deglobalization ความขัดแย้งระหว่างประเทศสูงขึ้น จึงต้องลดการพึ่งพาระหว่างประเทศ เน้นตลาดในประเทศเป็นหลัก 

📍 Decarbonization กฎเกณฑ์และกติกาต่าง ๆ จะเน้นให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ทำให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องต้องเร่งปรับตัว 

📍 Digitalization เทคโนโลยีจะมีบทบาทในชีวิตมากขึ้น จึงต้องเน้นการเข้าถึงช่องทางด้านการตลาดดิจิทัลมากขึ้น อีกทั้งการหา Insight จาก Big Data เป็นสิ่งจำเป็นในการดำเนินธุรกิจ

📍 Demographic changes ประชากรสูงวัยจะเพิ่มขึ้นรวดเร็วทั่วโลกรวมถึงไทย จึงต้องหาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์กลุ่มนี้ 

📍 Healthier living ไม่เพียงแต่รูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนไป แต่รูปแบบการใช้ชีวิตยังต้องเปี่ยมไปด้วยสุขภาพกายและใจที่ดี สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

 

คุณปิติ ยังได้ยกตัวอย่าง 6 แนวทางที่ทำให้ SMEs ในต่างประเทศเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งและอยากให้ไทยเร่งผลักดันเรื่องเหล่านี้เช่นกัน

 

 1. ลดการเอื้อให้เกิดอำนาจเหนือตลาด ไม่ให้รายใหญ่กินรวบ และรายเล็กสามารถเติบโตได้ 
 2. สร้างระบบนิเวศทางธุรกิจ Business Ecosystem ช่วยให้ SMEs เติบโตได้ โดยมีรายใหญ่คอยช่วยเหลือ 
 3. มี Ease of Doing Business / Competitiveness ทำธุรกิจต้องง่าย โปร่งใส กฎเกณฑ์ไม่เป็นอุปสรรค
 4. เพิ่ม Handicap ให้ธุรกิจขนาดเล็ก สร้างแต้มต่อ หรือกติกาพิเศษที่เอื้อให้ SMEs เติบโต 
 5. ส่งเสริมแนวคิด / หลักคิดแบบ Integrated Learning สอนให้ผู้ประกอบการมีหลักคิดยุคใหม่ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง
 6. ดึงจุดเด่น / ศักยภาพธุรกิจ สร้างความโดดเด่นแก่ผลิตภัณฑ์ในสายตาโลก แต่อย่าพยายามเป็นในสิ่งที่ไม่ใช่

 

SMEs ไทยต้อง สร้างจุดต่างมองหาจุดเด่นให้กับธุรกิจ 

 

 1. กลุ่มเป้าหมายต้องชัด ทำความเข้าใจผลิตภัณฑ์และเข้าใจกลุ่มลูกค้าที่แท้จริง เช่น ประเภท อายุ  ลักษณะ กลุ่มรายได้ 
 2. จุดขายต้องชัด นำ Passion มาใช้ผนวกกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อดึงจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ 
 3. ช่องทางสื่อสารและจัดจำหน่ายเหมาะสม เพื่อช่วยให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 4. ตัวเล็กต้องเร็ว สามารถปรับโมเดลธุรกิจได้ตามสถานการณ์ โฟกัสการจัดการที่ดีและมีมาตรฐาน  และข้อมูล จะเป็นกุญแจสำคัญในการทำธุรกิจ
 5. หาแต้มต่อและพันธมิตร โดยมองหา Partner ที่ให้ประโยชน์ได้แบบ Win-Win มองหาผู้ช่วยทางการเงิน และมองหานโยบายรัฐเพื่อช่วยเหลือ สนับสนุนการทำธุรกิจ  

 

ในวันที่ปริบทโลกเปลี่ยน ผู้ประกอบการจำเป็นต้องตั้งรับและปรับตัว” ให้ทัน ที่สำคัญอย่าลืมมองหาโอกาสใหม่ ๆ จากเทรนด์โลกที่กำลังเกิดขึ้น ขณะที่ภาครัฐเองต้องมีบทบาทสำคัญโดยเฉพาะการสร้างแต้มต่อเพื่อเอื้อให้ธุรกิจขนาดเล็กอย่าง SMEs ของไทยมีโอกาสเติบโต 

 

ที่มา: The Secret Sauce Summit 2023

 

#WealthMeUp

Related Stories

amazon anti fatigue mats