×

Wealth Me Up ให้เงินทำงาน

ตลท. เผยจัดพอร์ตลงทุนธีม Global Play ชู 5 ปี ให้ผลตอบโดดเด่น

203

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย

Youtube | Facebook | TikTokInstagramLine 

 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยข้อมูล ธีมการลงทุนในบริษัทที่มีรายได้จากต่างประเทศ (SET-Global Play) โดยจากการพัฒนาฐานข้อมูลการลงทุนและรายได้จากต่างประเทศของบริษัทจดทะเบียนฯ ซึ่งทีม SET Research พบว่าบริษัทจดทะเบียนไทยขยายธุรกิจไปยังภูมิภาคต่างๆ และมีรายได้จากต่างประเทศเติบโตอย่างต่อเนื่อง

 

การส่งออกของไทยถือเป็นส่วนสำคัญต่อการเจริญโตทางเศรษฐกิจของประเทศมาโดยตลอด และเริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง โดยขยายตัวได้ 3.6% ในเดือนกุมภาพันธ์ ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 7 ก่อนเริ่มมีสัญญาณชะลอตัวจากการหดตัวของการส่งออกในเดือนมีนาคมเมื่อเทียบกับฐานที่สูงในช่วงเดียวกันของปีก่อน (%YoY)

 

จากการพัฒนาฐานข้อมูลการลงทุนและรายได้จากต่างประเทศของบริษัทจดทะเบียนฯ โดยทีม SET Research พบว่าบริษัทจดทะเบียนไทยขยายธุรกิจไปยังภูมิภาคต่างๆ และมีรายได้จากต่างประเทศเติบโตขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2022 บริษัทจดทะเบียนฯ มีรายได้จากต่างประเทศรวม 5.81 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น 31% ของรายได้รวมทั้งหมดของบริษัทจดทะเบียนฯ และกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีสัดส่วนรายได้จากต่างประเทศสูงคือ กลุ่มเกษตรและอาหาร กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม และกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค

 

โดยพอร์ตการลงทุน SET Global Play ที่เน้นลงทุนในกลุ่มบริษัทที่มีรายได้จากต่างประเทศสูง ช่วยกระจายความเสี่ยงไปยังภูมิภาคต่างๆ อาจให้ผลตอบแทนสูงกว่าผลตอบแทนรวมของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ในบางช่วงเวลา แต่ก็มีความผันผวนตามสถานการณ์การค้าโลกและภาคการส่งออกของไทย เช่น

 

๐ SET-Global Play Large Cap

 

คัดเลือก 20-30 หุ้นขนาดใหญ่จาก 10 Sectors ที่มีสัดส่วนรายได้จากต่างประเทศโดยเฉลี่ยสูงถึง 71% ให้ผลตอบแทนรวม 5 ปีย้อนหลังที่ 26.13% และผลตอบแทนรวมระยะสั้น (YTD) ที่ 5.25% และมี Dividend Yield ที่ 4.10% (ข้อมูล ณ วันที่ 17 พ.ค. 2024)

 

๐ SET-Global Play Mid & Small

 

คัดเลือก 20-30 หุ้นขนาดกลางและเล็กจาก 10 Sectors ที่สัดส่วนรายได้จากต่างประเทศโดยเฉลี่ยสูงถึง 55% ให้ผลตอบแทนรวม 5 ปีย้อนหลังที่ 79.42% และผลตอบแทนรวมระยะสั้น (YTD) ที่ 12.82% และมี Dividend Yield ที่ 3.94% (ข้อมูล ณ วันที่ 17 พ.ค. 2024)

 

สัดส่วนการลงทุนของพอร์ตการลงทุน SET Global Play

 

สัดส่วนการลงทุนของพอร์ตการลงทุน SET Global Play-Large Cap มีสัดส่วนการลงทุนในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร (Agro & Food) และอุตสาหกรรมบริการ (Service) ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันที่ประมาณ 28% และอุตสาหกรรมเทคโนโลยีประมาณ 16% ของพอร์ตการลงทุน ในขณะที่ พอร์ตการลงทุน SET Global Play-Mid&Small Cap สัดส่วนในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (Property & Construct) ประมาณ 30% อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ประมาณ 26% และอุตสาหกรรมบริการประมาณ 20% ของพอร์ตการลงทุน

 

มาดูหลักทรัพย์ที่มีน้ำหนักมากที่สุด 10 อันดับแรก 

 

อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์การลงทุน SET-Global Play เป็นเพียงหนึ่งในกลยุทธ์การลงทุนที่น่าสนใจในยุคที่การค้าเชื่อมโยงกันมากขึ้น ผ่านการใช้ข้อมูลรายได้ต่างประเทศของบริษัทจดทะเบียน แต่ก็ยังอาจมาพร้อมกับความเสี่ยงที่แตกต่างจากกลยุทธ์การลงทุนในบริษัทที่พึ่งพาตลาดในประเทศเป็นหลัก ทั้งเรื่องความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน นโยบายการค้า และกฎระเบียบของประเทศคู่ค้า รวมถึงความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจและการเมืองในระดับโลก นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลการลงทุนอย่างรอบด้าน ทั้งแนวโน้มเศรษฐกิจ ปัจจัยพื้นฐานของบริษัท รวมถึงการประยุกต์ใช้ข้อมูลต่างๆ ในการนามาวิเคราะห์เป็นรูปแบบการลงทุนที่เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สอดรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และเป้าหมายการลงทุนที่คาดหวัง

 

#WealthMeUp

Related Stories

amazon anti fatigue mats