×

Wealth Me Up ข่าวสั้น ทันเศรษฐกิจ

ทำไม? ปี 2O3O จะเป็น ‘จุดหักศอก’ ครั้งสำคัญของโลก

173

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย

Youtube | Facebook | TikTokInstagramLine 

 

เดอะวิสดอมกสิกรไทย จัดงานสัมมนาเกาะติดสถานการณ์ทั่วโลกที่ส่งผลต่อการเงินและการลงทุน “THE WISDOM Wealth Decoded: Tech Trend Talk” โดยนายเรืองโรจน์ พูนผล ประธานกลุ่ม บริษัทกสิกรบิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG) นำเสนอมุมมองต่อเมกะเทรนด์เทคโนโลยีที่สร้างโอกาสเติบโตให้อุตสาหกรรมและธุรกิจต่างๆ ทั่วโลก จับตามอง ค.ศ. 2030 เป็นต้นไป จะเกิดการเปลี่ยนแปลงสำคัญในหลายมิติ

 

โลกกำลังเปลี่ยนแปลงแบบหักศอก

 

ในปี ค.ศ. 2024-2025 เป็นจุดหักศอกแรก ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่แสดงให้เห็นว่าประเทศไหนสามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก และเมื่อเข้าสู่ช่วงปี ค.ศ. 2028-2030 จะเป็นจุดหักศอกที่สอง ที่โลกจะอยู่ในช่วงที่บางคนอาจตามไม่ทันแล้ว จึงต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงและ Reskill ของคน เพื่อให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงที่จะเข้ามาถึง และโลกในปลายทศวรรษนี้ ช่วงปี ค.ศ. 2030-2035 โลกจะค่อยๆ เริ่มเห็นเทคโนโลยีที่เพิ่มขีดความสามารถแบบทวีคูณและเติบโตแบบก้าวกระโดด ที่เริ่มเป็นไปได้และนำมาใช้งานได้จริง

 

AI เทคโนโลยีที่ดิสรัปชีวิตมนุษย์

 

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา หลายธุรกิจมองว่า AI (Artificial Intelligence) หรือปัญญาประดิษฐ์ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในหลายส่วน โดยเฉพาะ Generative AI จนเกิดความกังวลว่า AI อาจจะเข้ามาแทนที่การทำงานของมนุษย์ได้ทุกอย่าง แต่จริงๆ แล้วการใช้ AI ให้เกิดประสิทธิภาพและยั่งยืนที่สุดคือการที่ “มนุษย์” กับ “AI” ทำงานร่วมกัน หรือการใช้ AI ยกระดับการทำงานและความสามารถของมนุษย์

 

นอกจากนี้ AI กำลังจะเป็น General Purpose Technology เหมือนคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือ AI จะฉลาดและพัฒนาไปแบบทวีคูณ หุ่นยนต์ AI จะมีประสิทธิภาพการคิด ประมวลผล ได้ดีมากยิ่งขึ้น และที่สำคัญมีความใกล้เคียงความเป็นมนุษย์ แน่นอนว่า การเข้ามาของ AI ช่วยเสริมสร้างให้ความโปรดักทีฟของพนักงานเพิ่มมากยิ่งขึ้น สตาร์ทอัพที่เกิดขึ้นใหม่มากมายนำ AI มาเป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์ทางธุรกิจ ในอนาคต แค่หนึ่งคนก็สามารถเป็นสตาร์ทอัพระดับยูนิคอร์นได้แล้ว โดย AI จะเข้ามาขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเพิ่มมูลค่าให้กับเศรษฐกิจโลก

 

5 เทคโนโลยีที่จะขับเคลื่อนโลก

 

ในวันที่โลกของเรากำลังถูกท้าทายจากหลายมิติ ทำให้มีการเร่งพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ให้ใช้ได้จริงและเร็วที่สุด และเมื่อโลกกำลังเปลี่ยนผ่าน โดยมีหมุดหมายสำคัญที่ปี ค.ศ. 2030 โดยเทคโนโลยีที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญและสร้างโอกาสทางธุรกิจ มี 5 เทคโนโลยี ได้แก่

 1. Augmented Reality (AR) พัฒนาการของ AI กับชิป ทำให้ประมวลข้อมูลได้เยอะและเร็วขึ้น
 2. Quantum Computing ประมวลผลข้อมูลมหาศาลได้เร็วขึ้น พลิกโฉมหลายอุตสาหกรรม
 3. BioTech ยืดอายุมนุษย์ เพิ่มประสิทธิภาพทางการแพทย์ เช่น การพิมพ์อวัยวะเทียม
 4. Autonomous Mobility เทคโนโลยียานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยตัวเอง เช่น รถยนต์ไร้คนขับ และ
 5. ClimateTech รับมือภาวะโลกร้อนด้วยการผลิตพลังงานสะอาด การจัดการขยะ และการเพิ่ม พื้นที่ป่า

 

“โอกาส” จาก The 5Ds ขับเคลื่อนภูมิทัศน์โลก

 

นี่คือ 5 ความเคลื่อนไหวของโลกที่จะส่งผลต่อเศรษฐกิจ การเงิน และการลงทุนทั่วโลก ได้แก่

 1. Demographics ประชากรโลกอายุยืนขึ้น อัตราการเกิดต่ำ เกิดเศรษฐกิจสูงวัย (Silver Economy)
 2. Decarbonization ภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาใหญ่ที่โลกกำลังเผชิญโลก และหลายประเทศเริ่มเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ ส่งผลให้ทุกธุรกิจต้องปรับตัวกับกฎหมาย ข้อกำหนดใหม่
 3. Digitalization ทุกกระบวนการของธุรกิจใช้เทคโนโลยีเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน
 4. Decoupling ปัญหาความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ทำให้เกิดการแบ่งขั้วทางเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะมหาอำนาจโลกระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน ที่ส่งผลกระทบทั่วโลก และนำไปสู่การย้ายฐานการผลิตเพื่อรักษาผลประโยชน์ด้านความมั่นคง และเศรษฐกิจของประเทศ
 5. Deleveraging ระดับการเป็นหนี้ และความจำเป็นในการลดหนี้ที่อยู่ในระดับสูง

 

K WEALTH แนะนำ 2 กองทุนเกาะเทรนด์การเติบโตโลก

 

เพื่อตอบสนองเมกะเทรนด์ของเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้น นักลงทุนสามารถเลือกกองทุนที่มีโอกาสได้รับปัจจัยบวกจากเทรนด์นี้

 1. กองทุน K-GHEALTH มีนโยบายการลงทุน เน้นหุ้นเติบโตสูง เช่น หุ้นในกลุ่ม Biotech และ MedTech และเน้นหุ้นปัจจัยพื้นฐานราคาผันแปรตามเศรษฐกิจโลกน้อย
 2. กองทุน K-GTECH ลงทุนหุ้นเทคโนโลยีชั้นนำทั่วโลก เน้นหุ้นเติบโตสูง โดยมีโอกาสเติบโตจากปัจจัยต่างๆ เช่น อัตราดอกเบี้ยและเงินเฟ้อเริ่มเข้าสู่ช่วงปลายวัฏจักรเป็นปัจจัยบวกต่อหุ้นเทคโนโลยี,เทคโนโลยียังคงเป็นปัจจัยหลักในการเติบโตของเศรษฐกิจ เช่น เทคโนโลยี 5G, รถยนต์ EV, เทคโนโลยี AI เป็นต้น และบริษัทเทคโนโลยีเร่งคุมต้นทุนในช่วงที่ผ่านมา ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้มีความแข็งแกร่ง ในระยะยาว

 

#WealthMeUp

Related Stories

amazon anti fatigue mats