×

Wealth Me Up ให้เงินทำงาน

1O กองทุน ETFs ปันผลดี มีโอกาสเติบโต

303

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย

Youtube | Facebook | TikTokInstagramLine 

 

กองทุน ETFs ที่เน้นเงินปันผลจะเน้นลงทุนในสินทรัพย์ที่จ่ายเงินปันผล โดยผู้จัดการกองทุนจะเลือกหุ้นตามคุณสมบัติเฉพาะ เช่น สินทรัพย์ลงทุน อุตสาหกรรม ภูมิภาค และประวัติการจ่ายเงินปันผล 

 

เมื่อเลือกรูปแบบการลงทุนที่เน้นเงินปันผลแล้ว จะสังเกตว่าสินทรัพย์ในกองทุน ETFs มักจะมีลักษณะคล้ายกัน เช่น เมื่อเลือกลงทุนหุ้นที่มีประวัติการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอแล้ว ผู้จัดการกองทุนก็จะไม่เน้นลงทุนหุ้นขนาดเล็กที่มีประวัติการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ เป็นต้น

 

วิธีทำงานของกองทุน ETFs ที่เน้นจ่ายเงินปันผล

 

– การบริหารจัดการแบบเชิงรับหรือเชิงรุก : สามารถบริหารจัดการได้ทั้งแบบเชิงรับหรือเชิงรุก กองทุนที่บริหารจัดการแบบเชิงรับ มีเป้าหมายในการลอกเลียนผลการดำเนินงานของดัชนีที่เน้นเงินปันผลเฉพาะ เช่น S&P U.S. Dividend Growers Index หรือ Dow Jones U.S. Dividend 100 Index ในขณะที่กองทุนที่บริหารจัดการแบบเชิงรุก จะมีผู้จัดการกองทุนที่คัดเลือกและจัดการพอร์ตลงทุนในสินทรัพย์ที่จ่ายเงินปันผลเป็นรายตัว

 

– เกณฑ์การคัดเลือกสินทรัพย์ : กองทุนที่บริหารจัดการแบบเชิงรุก จะพยายามทำผลงานให้ดีกว่าดัชนีอ้างอิง (เช่น ดัชนีหุ้น) ที่จ่ายเงินปันผล โดยใช้เกณฑ์การคัดเลือกเฉพาะ เช่น กลยุทธ์ที่อิงปัจจัยต่างๆ และเน้นสินทรัพย์ที่มีประวัติการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ หรือมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูง

 

– อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล : เป็นตัวชี้วัดสำคัญ เพราะแสดงถึงรายได้จากเงินปันผลรายปีเป็นเปอร์เซ็นต์ของราคาหุ้นปัจจุบันที่กองทุนถือ ดังนั้น กองทุนประเภทนี้จึงเหมาะกับนักลงทุนที่เน้นรายได้สม่ำเสมอหรือต้องการกระแสเงินสดที่มั่นคง

 

– การกระจายความเสี่ยง : พยายามให้นักลงทุนได้ลงทุนในสินทรัพย์ที่จ่ายเงินปันผล พร้อมกับกระจายความเสี่ยงไปในหลากหลายธุรกิจ หลายอุตสาหกรรม หรือสินทรัพย์ ทำให้เกิดกระแสรายได้ที่มั่นคงมากขึ้น

 

– การจ่ายเงินปันผล : จะจ่ายเงินปันผลตามงวด ส่วนความถี่ในการจ่ายเงินปันผลอาจแตกต่างกันไป บางกองทุนจ่ายเงินปันผลเป็นรายไตรมาส รายครึ่งปี หรือรายปี

 

ทำไม? ต้องลงทุนในกองทุน ETFs ที่เน้นจ่ายเงินปันผล

 

– สร้างกระแสเงินสด : เงินปันผลที่ได้รับสามารถนำไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน หรือลงทุนต่อยอดเพื่อสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้น

 

– ลดความผันผวนของพอร์ต : สินทรัพย์ลงทุนที่จ่ายปันผลมักมีความผันผวนต่ำ ทำให้พอร์ตลงทุนมีความมั่นคงมากขึ้น

 

– โอกาสได้รับผลตอบแทนระยะยาว : สินทรัพย์ลงทุนปันผล มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องในระยะยาว

 

เกณฑ์การพิจารณากองทุน ETFs ที่เน้นจ่ายเงินปันผล

 

– อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล : ควรเลือกกองทุนที่มีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลในระดับที่น่าพอใจ โดยเปรียบเทียบกับกองทุนอื่นๆ ในกลุ่มเดียวกัน และพิจารณาความสม่ำเสมอในการจ่ายเงินปันผลในอดีต

 

– ความมั่นคงของหุ้นที่ถือ : เลือกกองทุนที่ลงทุนในบริษัทที่มีความมั่นคงทางธุรกิจ มีประวัติการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ และมีแนวโน้มการเติบโตที่ดีในอนาคต

 

– ค่าธรรมเนียมการจัดการ : โดยจะถูกหักออกจากผลตอบแทนโดยตรง จึงควรเลือกกองทุนที่มีค่าธรรมเนียมต่ำ เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนสุทธิที่มากขึ้น

 

– นโยบายการจ่ายเงินปันผล : กองทุนแต่ละกองมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่แตกต่างกัน ควรศึกษาข้อมูลให้ละเอียดว่ากองทุนที่สนใจจ่ายปันผลบ่อยแค่ไหน และมีการปรับเปลี่ยนนโยบายในอดีตหรือไม่

 

– ความเสี่ยง : ควรทำความเข้าใจความเสี่ยงของกองทุนที่สนใจ เช่น ความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้นเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรม หรือความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย

 

ข้อดีของกองทุน ETFs เน้นการจ่ายเงินปันผล

 

– สร้างรายได้ : ให้กระแสเงินสดที่สม่ำเสมอแก่นักลงทุนผ่านการจ่ายเงินปันผลจากสินทรัพย์ที่ถือครองอยู่ จึงเหมาะกับผู้ที่เน้นรายได้สม่ำเสมอ เช่น วัยเกษียณ

 

– กระจายความเสี่ยง : กองทุน ETFs ประเภทนี้มักมีพอร์ตลงทุนที่หลากหลายของสินทรัพย์ที่จ่ายเงินปันผล หรือสินทรัพย์ที่สร้างรายได้สม่ำเสมอ ถือเป็นการกระจายความเสี่ยงที่ดีและทำให้ผลการดำเนินงานโดยรวมของพอร์ตแข็งแกร่ง

 

– โอกาสในการเติบโตของเงินปันผล : กองทุน ETFs บางกองเน้นลงทุนในสินทรัพย์ที่มีประวัติการเพิ่มเงินปันผลอย่างต่อเนื่อง เน้นศักยภาพในการเติบโตของเงินปันผล จึงเป็นโอกาสที่นักลงทุนจะได้รับเงินปันผลที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องตามไปด้วย

 

– ความผันผวนต่ำ : สินทรัพย์ที่จ่ายเงินปันผล มักมีความผันผวนค่อนข้างต่ำ ทำให้มีความมั่นคงโดยเฉพาะในช่วงตลาดผันผวนหรือเป็นขาลง

 

ข้อควรระวัง!

 

– ความผันผวนของราคา : แม้ว่ากองทุนที่เน้นเงินปันผลจะมีความผันผวนต่ำ แต่ราคาก็ยังสามารถปรับขึ้นลงได้ตามภาวะตลาด

 

– การเปลี่ยนแปลงนโยบาย : สินทรัพย์ที่กองทุนถือครองอาจมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของกองทุน 

 

ภาษี : เมื่อได้กำไรจากการลงทุนกองทุน ETFs และนำเข้ามาในประเทศไทย จะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

 

#WealthMeUp

Related Stories

amazon anti fatigue mats