×

Wealth Me Up ข่าวสั้น ทันเศรษฐกิจ

5 เหตุผล ทำไม? คนรวย…ยิ่งรวย

94

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย

Youtube | Facebook | TikTokInstagramLine 

 

เงินตั้งต้นต่างกัน…ผลลัพธ์ต่างกัน

 

เช่น หากหาผลตอบแทนได้ 10% เหมือนกัน

 

คนทั่วไป: เงินตั้งต้น 10,000 หาผลตอบแทนได้ 1,000

 

คนรวย: เงินตั้งต้น 1,000,000 หาผลตอบแทนได้ 100,000 หรือถ้าต้องการผลตอบแทน 1,000 ก็แทบจะไม่ต้องแบกรับความเสี่ยง เพราะคิดเป็นแค่ผลตอบแทน 0.1% เท่านั้นเอง (เทียบกับคนทั่วไปต้องเสี่ยงแค่ไหนถึงคาดหวังผลตอบแทน 10% เพื่อให้ได้ 1,000)

 

เข้าถึงข้อมูลที่มากกว่า = มีโอกาสมากกว่า

 

กลุ่มคนมั่งคั่งมีความได้เปรียบด้านข้อมูลที่มากกว่า รวดเร็วกว่า ลึกกว่า พิเศษกว่า จากผู้เชี่ยวชาญ และที่ปรึกษาของสถาบันการเงิน ที่คนกลุ่มนี้นำเงินไปฝากหรือให้บริหารจัดการ ซึ่งยิ่งทำให้มีความได้เปรียบในด้านการใช้ข้อมูลที่มีอยู่ไปประกอบการตัดสินใจที่คมชัดมากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านธุรกิจ และการลงทุน

 

เข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลาย

 

มหาเศรษฐีมักใช้แรงทำเงิน (ทำงาน ทำธุรกิจ) ควบคู่ไปกับการให้เงินทำงาน (ลงทุน) และบรรดาสถาบันการเงินก็พร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่า (เสี่ยงต่ำกว่า ผลตอบแทนสูงกว่า) เพื่อจูงใจคนกลุ่มนี้ให้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของตน

 

นอกจากนี้ด้วยกฎเกณฑ์ของฝ่ายกำกับดูแล บางครั้งโอกาสการลงทุนในสินทรัพย์บางประเภทก็จำกัดอยู่กับกลุ่มที่มีความมั่งคั่งสูงเท่านั้น เช่น Private Asset (สินทรัพย์นอกตลาด) เนื่องจากใช้เงินลงทุนสูงกว่า สภาพคล่องต่ำกว่า แต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีกว่า

 

ไม่ใช่แค่สะสมความมั่งคั่ง แต่สะสม “โอกาส” ต่อยอดความมั่งคั่งด้วย

 

การรู้จักผู้คนในระดับเดียวกัน (คุยภาษาเดียวกัน) คือสายสัมพันธ์ที่ดีในการต่อยอดโอกาสทั้งในด้านการเรียนรู้ การใช้ชีวิต การทำธุรกิจ การให้คำปรึกษา ซึ่งล้วนเป็นข้อต่อความสำเร็จที่ขยายวงไปได้อย่างไม่มีขีดจำกัด

 

มีจิตวิญญาณของ “ผู้ประกอบการ” (Entrepreneurial Spirit)

 

การทุ่มเทให้กับการทำงานหนัก ความกล้าในการคว้าโอกาสใหม่ๆ ใฝ่หาความรู้รอบตัวเสมอ ไม่หยุดพัฒนาตัวเอง รวมถึงสนใจใคร่รู้ในสิ่งที่จะช่วยให้เติบโต คือคุณสมบัติสำคัญของบรรดามหาเศรษฐี ที่มักเป็นมีจิตวิญญาณของผู้ประกอบการอยู่ในตัว ไม่เพียงแค่ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายในช่วงเวลาที่กำหนด (9.00-17.00 .)

 

#WealthMeUp

Related Stories

amazon anti fatigue mats