×

Wealth Me Up ให้เงินทำงาน

5 สิ่งแบงก์อยากรู้ ก่อนให้กู้ธุรกิจ

6,042

 

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย…

Facebook | Line | Youtube | Instagram

 

อยากทำธุรกิจ แต่เงินไม่พอ จำเป็นต้องกู้จากธนาคาร ก็ต้องรู้ก่อนว่า เค้าพิจารณาเงินกู้ยังไงบ้าง

 

โดย 5 สิ่งหลักๆ ที่ธนาคารมักดู ก่อนให้เงินกู้กับธุรกิจ ได้แก่

 

กู้ทำไม

ซึ่งดูจาก วัตถุประสงค์การขอกู้ ที่กรอกในแบบฟอร์มตอนยื่นกู้ โดยจะดูว่าสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจหรือไม่

  

สิ่งที่ธนาคารไม่ชอบมากๆ คือ การนำเงินกู้ที่ได้ไปใช้ในสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ส่งผลให้เงินก้อนนั้นไม่ถูกนำไปต่อยอดเพื่อให้เกิดกำไรและนำกลับมาชำระคืนธนาคาร

 

ต้องการเท่าไร

ทุกความต้องการล้วนต้องมีระดับที่เหมาะสม คงไม่มีธนาคารไหนให้เงินกู้เกินกว่าความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจ

 

ความต้องการที่ประเมินได้ง่ายสุด คือ ความต้องการเงินทุนระยะยาว เช่น เพื่อสร้างโรงงาน ซื้อเครื่องจักรใหม่ ฯลฯ เพราะเป็นสิ่งที่หาเอกสารมาแสดงมูลค่าหรือราคาได้ชัดเจน

 

สำหรับความต้องการเงินทุนหมุนเวียน เช่น เพื่อซื้อวัตถุดิบ สต๊อกสินค้า ค่าแรงงานการผลิต รองรับการให้เครดิตเทอมกับลูกค้าของธุรกิจ ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ธนาคารต้องประเมินว่าธุรกิจยังขาดเงินทุนหมุนเวียนอีกอย่างน้อยเท่าไร เพื่อให้สามารถดำเนินกิจการไปได้อย่างไม่ติดขัด

 

ผ่อนไหวไหม

ธนาคารไม่ได้ให้วงเงินตามความต้องการหรือความจำเป็นของธุรกิจเสมอไป เพราะต้องขึ้นอยู่กับความสามารถการทำกำไรของธุรกิจด้วยว่า เพียงพอกับภาระผ่อนและดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายหรือไม่

 

แน่นอนว่าธุรกิจไหนที่มีงบการเงินหรือมีประวัติกำไรที่สูงต่อเนื่อง ย่อมขอกู้ได้ง่ายกว่าธุรกิจอื่นที่มีลักษณะและความต้องการเงินกู้ที่ใกล้เคียงกัน

 

หลักประกันคืออะไร

หลักประกันต่างวงเงินที่ได้ก็ต่าง เพราะธนาคารต้องมีแผนสำรองกรณีผู้กู้เกิดจ่ายหนี้ไม่ไหว โดยหลักประกันจะถูกใช้เป็นแหล่งทุนสำรองเพื่อชำระหนี้ แต่หากยังไม่เพียงพอก็จะเรียกร้องจากผู้กู้อีกครั้ง

 

อย่างไรก็ตาม ควรเข้าใจก่อนว่าธนาคารที่ปล่อยกู้ย่อมคาดหวังดอกเบี้ยและเงินผ่อนคืนจากผู้กู้ ไม่เคยคาดหวังกำไรจากการยึดหลักประกัน ธนาคารจึงมักอยากได้หลักประกันที่เจ้าของธุรกิจหวงแหนที่สุด เช่น โรงงานหรือร้านค้าที่ใช้ดำเนินธุรกิจ บ้านพักอาศัยของเจ้าของธุรกิจ เป็นต้น เพื่อให้มั่นใจว่าผู้กู้จะตั้งใจผ่อนหนี้คืนธนาคารจริงๆ ส่วนหลักประกันอื่นอาจใช้ได้บ้าง แต่ก็มักถูกให้ความสำคัญน้อยลง เช่น อาคารหรือที่ดินเปล่าที่ไม่ได้ใช้งาน ฯลฯ นี่จึงเป็นสาเหตุที่แต่ละหลักประกันจะได้ เปอร์เซ็นต์วงเงินกู้เทียบมูลค่าหลักประกันที่แตกต่างกัน

 

คุณสมบัติขั้นต่ำ

เพราะการประเมินวงเงินกู้แต่ละครั้งเป็นเรื่องซับซ้อน ธนาคารจึงต้องคัดกรองผู้กู้เบื้องต้นจากคุณสมบัติของผู้กู้ก่อนการประเมินวงเงินกู้อย่างละเอียด โดยคุณสมบัติที่ว่าอาจต่างกันในแต่ละธนาคารหรือประเภทเงินกู้ เช่น อายุผู้กู้ 20 ปีขึ้นไป ประสบการณ์ธุรกิจ 2 ปีขึ้นไป ไม่เคยมีประวัติค้างชำระหนี้สินกับธนาคารต่างๆ เป็นต้น

 

การกู้เงินไม่ใช่ของเล่น อย่าคิดแค่เพียงให้ได้เงินมา เพราะยิ่งเงินกู้ไหนได้มาง่ายๆ เชื่อได้เลยว่าต้องแลกมากับข้อจำกัดบางอย่าง เช่น ดอกเบี้ยแพง ต้องใช้หลักประกันที่มีมูลค่าสูง เป็นต้น

 

#WealthMeUp

Related Stories

amazon anti fatigue mats