×

Tag กองทุน-ipo

Forget “Tech” Think “Disruption”

หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีได้รับความสนใจจากบรรดานักลงทุน เพราะมีอัตราการเติบโตของรายได้และกำไรในระดับสูง มีความสามารถในการต้านทานผลกระทบจากปัจจัยลบทางเศรษฐกิจได้ดี

กองทุนนี้! ถ้าหุ้นขึ้น...ผลตอบแทนก็ “เด่น” ถ้าหุ้นดิ่ง...เงินต้นก็ “ปลอดภัย”

“ผลตอบแทนดี เงินต้นอยู่ครบ” คือการลงทุนในฝันของใครหลายคน แต่ฝันนี้เป็นจริงแล้วกับกองทุนใหม่ล่าสุดของบลจ.กสิกรไทย “KCR1YA” โอกาสได้ผลตอบแทนสูงสุด 6% และเงินต้นอยู่ครบ 100% เสนอขายครั้งเดียว 30 ก.ค. – 5 ส.ค.62

ข้อควรรู้ ก่อนซื้อกองทุน IPO

ช่วงนี้มีกองทุน IPO ออกมาให้เลือกซื้อเยอะแยะไปหมด แต่อันไหนน่าซื้อ ไม่น่าซื้อ ต้องดูจากอะไรบ้าง

amazon anti fatigue mats