×

Tag การเงิน

7 “รูรั่ว” ทางการเงิน

7 “รูรั่ว” ทางการเงิน คุณมีหรือไม่ ? ถ้า “มี” ต้องรีบ “อุด” ก่อนที่จะสายเกินไป…

6 เหตุผลที่ต้องวางแผนการเงิน

ถ้าใกล้ถึงวันที่ต้องเกษียณแล้วแทบไม่มีเงินเก็บ คงไม่ต้องเดาเลยว่าไม่มีเงินพอใช้หลังวัยเกษียณแน่นอน และนี่คือเหตุผลสำคัญที่ต้องเริ่ม “วางแผนการเงิน” ตั้งแต่วันนี้

7 เรื่องเงิน ที่ควรสอนลูก

“เงิน” เป็นส่วนสำคัญในการดำรงชีวิต ดั้งนั้น พ่อแม่ควรสอนลูกให้รู้จักและเรียนรู้การออมและใช้เงินตั้งแต่ยังเล็ก… อย่าใช้เงินเกินตัว | บอกที่มาที่ไปของเงินได้ | พอใจในสิ่งที่มี | รู้จักความมีน้ำใจ | ทำงาน แลกเงิน | “เงิน” ใช้แล้วหมดไป | ต้องรู้จักรอ

เปิดโผแคนดิเดต..ชิงเก้าอี้ผู้ว่าฯแบงก์ชาติ คนที่ 24

1 ใน 6 คนนี้ ใครจะเป็น..ผู้ว่าฯแบงก์ชาติ คนต่อไป? กับโจทย์หิน ‘เศรษฐกิจไทย’ ในห้วงเวลาที่ท้าทายที่สุดในหลายทศวรรษ

“4 รู้” เรื่องการเงิน

วันนี้พามาดู 4 เรื่องต้องรู้เกี่ยวกับการเงินว่ามีอะไรกันบ้าง…รู้หา | รู้เก็บ | รู้ใช้ | รู้ขยายดอกผล

3 ตัวช่วยให้เงินงอกเงย

เช็กเลย! 3 ตัวช่วยที่ทำให้เงินลงทุนงอกเงยได้ไม่ยาก…เงินต้นที่ลงทุน | ระยะเวลาลงทุน | อัตราผลตอบแทน

amazon anti fatigue mats