×

Tag การเงิน

7 เรื่องเงิน ที่ควรสอนลูก

“เงิน” เป็นส่วนสำคัญในการดำรงชีวิต ดั้งนั้น พ่อแม่ควรสอนลูกให้รู้จักและเรียนรู้การออมและใช้เงินตั้งแต่ยังเล็ก… อย่าใช้เงินเกินตัว | บอกที่มาที่ไปของเงินได้ | พอใจในสิ่งที่มี | รู้จักความมีน้ำใจ | ทำงาน แลกเงิน | “เงิน” ใช้แล้วหมดไป | ต้องรู้จักรอ

เปิดโผแคนดิเดต..ชิงเก้าอี้ผู้ว่าฯแบงก์ชาติ คนที่ 24

1 ใน 6 คนนี้ ใครจะเป็น..ผู้ว่าฯแบงก์ชาติ คนต่อไป? กับโจทย์หิน ‘เศรษฐกิจไทย’ ในห้วงเวลาที่ท้าทายที่สุดในหลายทศวรรษ

“4 รู้” เรื่องการเงิน

วันนี้พามาดู 4 เรื่องต้องรู้เกี่ยวกับการเงินว่ามีอะไรกันบ้าง…รู้หา | รู้เก็บ | รู้ใช้ | รู้ขยายดอกผล

3 ตัวช่วยให้เงินงอกเงย

เช็กเลย! 3 ตัวช่วยที่ทำให้เงินลงทุนงอกเงยได้ไม่ยาก…เงินต้นที่ลงทุน | ระยะเวลาลงทุน | อัตราผลตอบแทน

4 โรคร้ายทางการเงิน

นอกจากโรคภัยไข้เจ็บแล้ว ยังมีอีกโรคที่กำลังระบาดไปทั่ว ทั้งที่คนนั้นอาจจะตั้งใจเป็นหรือไม่ก็ตาม มีโรคอะไรบ้าง มาดูกัน… โรคทรัพย์จาง | โรคความต้องการในโลหิตสูง | โรคหมดไหลย้อน | โรคปวดเกษียณ

...ทำไม คีอานู รีฟส์ ไม่พูดเรื่องการเงิน

MATRIX, SPEED, JOHN WICK, LITTLE BUDDHA และอีกหลายสิบเรื่อง และถึงไม่ใช่คอหนังก็นึกออกทันทีว่าใครคือพระเอก ไม่เท่านั้น เรื่องราวการดำเนินชีวิตนอกจอของ คีอานู รีฟส์ (Keanu Reeves) คือความเรียบง่าย แต่มีเรื่องหนึ่งที่หลายคนสงสัย นั่นคือ ทำไมคีอานู รีฟส์ ไม่ชอบพูดถึงเรื่องเงินๆ ทองๆ

amazon anti fatigue mats