×

Tag การใช้จ่าย

ประกันภัยบ้าน ใครว่าไม่สำคัญ

“บ้าน” ถือเป็นทรัพย์สินก้อนโตในชีวิตที่ควรปกป้องคุ้มครอง เพราะหากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน ก็อาจทำให้เกิดความสูญเสียหรือสร้างภาระให้เพิ่มขึ้นได้

4 สิ่งควรทำเมื่อมีหนี้

“หนี้” บางครั้งก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องมี แต่เมื่อมีแล้วก็ต้องบริหารจัดการให้ดี อย่าให้หนี้พอกพูนจนเป็นปัญหาในอนาคต

3 ส่วนที่ "ทุนประกันชีวิต" ควรครอบคลุม

การทำประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองที่สูงเกินไป มักจะตามมาด้วยค่าเบี้ยประกันที่สูง ดังนั้นจึงต้องกำหนดทุนประกันชีวิตให้เหมาะสม โดยควรครอบคลุม 3 ส่วนนี้…

"เกษียณอายุ" คุณพร้อมรึยัง?

เคยคิดมั้ย…หลังเกษียณคุณอยากใช้เงินเดือนละเท่าไร? แล้ววันนี้คุณได้เตรียมเงินให้พร้อมสำหรับวัยเกษียณแล้วหรือยัง…

บำนาญราชการ พอใช้จริงหรือไม่?

“เงินบำนาญราชการ” ถ้าคิดว่าพอใช้แล้ว ต้องลองเช็ก 4 ข้อนี้ก่อน | เงินบำนาญที่ได้รับแต่ละเดือน : สูงสุดไม่เกิน 70%ของเงินเดือนฯ | ค่าครองชีพ : ต้องมีเดือนละเท่าไร ถึงใช้ชีวิตอยู่ได้ | ค่าใช้จ่ายในอนาคต : เพิ่มขึ้นทุกปี ทั้งที่ได้บำนาญเท่าเดิม | ภาษียังต้องจ่าย : ทำให้เหลือเงินใช้จ่ายได้น้อยลง

5 เหตุผลที่ควรใช้ Mobile Banking

เช็กเลย! 5 เหตุผลที่เราควรใช้ Mobile Banking จะมีอะไรบ้าง มาดูกัน… เงินทอน ไม่รั่วไหล | ฟรีค่าธรรมเนียม การใช้จ่าย | เช็กรายจ่าย ได้ทุกเวลา | ง่ายต่อการควบคุมงบ | ใช้บัญชีดอกเบี้ยสูง กี่ธนาคารก็ได้