×

Tag คนเก่ง

เรียนสไตล์ฟินแลนด์

ฟินแลนด์เป็นเบอร์ 1 ด้านการศึกษาได้อย่างไร? เริ่มเรียนช้าและเรียนน้อย เน้นเรียนผ่านการเล่น | ไม่แน้นการแข่งขัน ไม่เปรียบเทียบกัน | เด็กในชั้นเรียนไม่มาก ครูดูแลทั่วถึง | เรียนสายอะไรก็ได้ ตามความสนใจของตัวเอง | อาชีพครูมีเกียรติ ใช้คะแนนสอบเข้าสูง

“หัวหน้า” แบบไหนทำให้คนเก่งลาออก

“คนเก่ง” มักมีทางเลือกที่มากกว่าเสมอ ถ้าไม่ใช่เพราะมีบริษัทอื่นที่ดีกว่ามาดึงตัวลูกน้องคนเก่งไป “หัวหน้า” ที่ไม่ได้ใจลูกน้องนี่แหละจะทำให้คนเก่งอยู่ได้ไม่นานและตัดสินใจลาออกจากองค์กรเร็วขึ้น…ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น

ค. คนเก่ง

ตามรอยพ่อ | ก-ฮ | ค. คนเก่ง | การศึกษานอกจากจะต้องอบรมให้ผู้เรียนเป็นคนเก่งแล้วยังต้องเป็นคนดีด้วย ในหลวงทรงเตือนถึงความบกพร่องของคนเก่งไว้ 4 ข้อ ดังนั้น นอกจากจะสอนคนให้เก่งแล้ว จำเป็นอย่างยิ่งที่จะอบรมให้ดีพร้อมกันไปด้วย ประเทศเราจึงจะได้คนที่มีคุณภาพพร้อม

amazon anti fatigue mats