×

Wealth Me Up ใช้แรงทำเงิน

เรียนสไตล์ฟินแลนด์

2,807

 

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย…

Facebook | Line | Youtube | Instagram

 

เริ่มเรียนช้า เรียนน้อย

 

เด็กๆ ฟินแลนด์จะเข้าโรงเรียนตอนอายุ 7 ขวบ ช้ากว่าเด็กในประเทศอื่นๆ หลายปี เพราะชาวฟินแลนด์เชื่อว่า เด็กเล็กควรได้ใช้เวลากับครอบครัวมากกว่า เด็กประถมจะเรียนไม่เกินวันละ 5 ชั่วโมง เริ่มเรียนประมาณ 9 โมงเช้า เลิกเรียนกันประมาณบ่ายโมง แถมยังมีการบ้านน้อย ใช้เวลาทำแค่ 10-15 นาทีก็เสร็จแล้ว เด็กฟินแลนด์ก็เลยมีเวลาเหลือไปเล่นและทำกิจกรรมที่ตัวเองสนใจ เช่น เล่นกีฬา ดนตรี หรือฝึกฝนฝีมือด้านศิลปะ

 

ไม่เน้นการแข่งขัน

 

เด็กฟินแลนด์ไม่ต้องเครียดกับการสอบ ต่างจากเด็กไทย เพราะครูจะประเมินเด็กแต่ละคน จากสิ่งที่พวกเขาได้เรียนรู้ ดูว่าแต่ละคนมีจุดเด่น และสิ่งที่ต้องปรับปรุงอะไรบ้าง ไม่เอาไปเปรียบเทียบกับเด็กคนอื่น ทำให้เด็กไม่ต้องแข่งขันกับคนอื่น แต่เชื่อในความสามารถของตัวเอง

 

จำนวนเด็กในชั้นน้อย ครูดูแลทั่วถึง

 

ห้องเรียนฟินแลนด์มีเด็กไม่เกิน 20 คน ทำให้ครูใกล้ชิดกับเด็ก ดูแลเด็กอย่างทั่วถึง  โดยปกติ เด็กฟินแลนด์จะอยู่กับครูประจำชั้นคนเดิมยาวๆ ประมาณ 6 ปี ทำให้ครูเป็นเสมือนคนในครอบครัว พี่เลี้ยง และที่ปรึกษา ที่รู้จักตัวตนของเด็ก และช่วยให้เด็กๆ สามารถพัฒนาตัวเองตามความสนใจได้อย่างดี

 

เรียนสายไหนก็ได้

 

เมื่ออายุ 16 ปี หรือเรียนจบมัธยมต้น เด็กฟินแลนด์เลือกได้ว่าจะเรียนต่อมัธยมปลายสายสามัญหรือจะเรียนต่อสายอาชีพ ตามความสนใจของตัวเอง เมื่อเรียนจบแล้วสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ทั้งสองสาย

 

ครูเป็นอาชีพที่มีเกียรติ

 

อาชีพครูได้รับการยอมรับไม่ต่างจากแพทย์ ทุกคนต้องจบปริญญาโทเป็นอย่างน้อย คนเก่งๆ จะมีแข่งกันสอบเพื่อเป็นครู ซึ่งนอกจากได้คะแนนสอบสูงแล้ว ก็ต้องผ่านการการสัมภาษณ์ด้านศีลธรรมและบอกเล่าแรงบันดาลใจที่อยากเป็นครูด้วย ฟินแลนด์เชื่อว่า ครูที่มีความสุขคือ ครูที่ดีและครูต้องไม่ทำงานหนักเกินไป โดยจะมีชั่วโมงสอนสัปดาห์ละ 20 ชั่วโมง เท่านั้น

#WealthMeUp

Related Stories

amazon anti fatigue mats