×

Tag ชำระหนี้

เรื่องควรรู้ ก่อนกู้หนี้ก้อนใหม่

“เป็นหนี้” ไม่ใช่เรื่องผิด แต่ควรเช็กให้ดีก่อนก่อหนี้ใหม่ เพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาหนี้ท่วมหัวในอนาคต… เช็กความสามารถในการก่อหนี้ | ความสามารถในการชำระหนี้ต่อเดือน

เทคนิครีไฟแนนซ์บัตรเครดิต

3 ขั้นตอนรีไฟแนนซ์บัตรเครดิต ที่ช่วยแบ่งเบาภาระการผ่อนต่อเดือน และช่วยเพิ่มระยะเวลาผ่อนชำระให้นานขึ้น | เช็กยอดหนี้บัตรเครดิตทั้งหมดที่มี | ยื่นขอสินเชื่อส่วนบุคคล | นำเงินที่ได้มาโปะหนี้บัตรเครดิตทั้งหมด

เช็กก่อนใช้ “มาตรการช่วยลูกหนี้”

COVID-19 ส่งผลกระทบต่อคนที่เป็นหนี้ ธนาคารต่างๆ จึงออกมาตรการเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของลูกหนี้ แต่ควรเช็กให้ดีก่อนใช้มาตรการเหล่านี้ | พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย | พักชำระเงินต้น | ลดยอดผ่อนต่องวด

“หนี้” ที่ไม่ควรมีก่อนเกษียณ

หนี้ 4 ประเภท ถ้าไม่อยากลำบากต้องรีบเคลียร์ให้หมดก่อนเกษียณ | หนี้บัตรเครดิต | สินเชื่อบุคคล วงเงินฉุกเฉิน  | หนี้บ้านเพื่ออยู่อาศัย  | หนี้รถยนต์  | หนี้ห่วงรัก

Checklist สักนิดก่อนคิดเป็นหนี้

…หลายคนอยากลาออกใจจะขาด แต่หนี้ทุกบาทมันดึงเราไว้
…ตามด้วยประโยคที่คุ้นเคย รู้งี้ ไม่สร้างหนี้ไว้เยอะก็ดี
…งั้นก่อนคิดเป็นหนี้ เราไป Checklist กันสักนิดว่าตัวเองพร้อมแค่ไหน