×

Tag ตามรอยพ่อ

พ. พร

ตามรอยพ่อ ก-ฮ | พ. พร | ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เขียนเล่าไว้ในหนังสือ หลักธรรม หลักทำ ตามรอยพระยุคลบาท เรื่องเคยขอพระราชทานพรจากในหลวงรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันเกิดของตนเอง พระองค์พระราชทานพรให้ว่า…

ฝ. ฝนหลวง

ตามรอยพ่อ ก-ฮ | ฝ. ฝนหลวง | ในหลวงรัชกาลที่ ๙ มีพระราชดำริเรื่องฝนหลวงครั้งแรกตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๘ หรือกว่า ๕๐ปีก่อน ในครั้งนั้นพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทางภาคอีสาน ทรงแหงนดูท้องฟ้าพบเมฆจำนวนมาก แค่พัดผ่านไปไม่ตกลงมาเป็นฝน จึงมีพระราชดำริเรื่องวิธีแก้ไขความแห้งแล้งในท้องถิ่นทุรกันดารว่าจะต้องหาวิธีทำให้เมฆตกลงมาเป็นฝน

ผ. แผนที่

ตามรอยพ่อ ก-ฮ | ผ. แผนที่ | อาจกล่าวได้ว่าไม่มีพระมหากษัตริย์พระองค์ใดในโลกที่ทรงใช้ประโยชน์จากแผนที่เท่าในหลวงรัชกาลที่ ๙ ของไทยอีกแล้ว ก่อนเสด็จฯ ไปยังพื้นที่ใด จะทรงเตรียมทำแผนที่และศึกษาแผนที่นั้นโดยละเอียด เมื่อเสด็จฯ ไปถึงพื้นที่นั้น จะทรงตรวจสอบว่าข้อมูลในแผนที่ถูกต้องหรือไม่ จากการทอดพระเนตรสภาพพื้นที่จริง โดยมีอุปกรณ์ช่วยอีกสองอย่างคือ เข็มทิศ และเครื่องวัดระดับความสูง นอกจากนี้ยังทรงให้ความสำคัญกับการสอบถามข้อมูลจากชาวบ้านแล้วทรงใช้ดินสอจด ทำเครื่องหมายหรือระบายสีลงแผนที่

ป. ปิดทองหลังพระ

ตามรอยพ่อ ก-ฮ | ป. ปิดทองหลังพระ | พล.ต.อ. วสิษฐ เดชกุญชร เขียนเล่าไว้ในหนังสือรอยพระยุคลบาท ว่า เมื่อครั้งได้รับพระราชทานพระสมเด็จจิตรลดาจากในหลวงรัชกาลที่ ๙ มีพระบรมราชโชวาทให้ผู้รับพระราชทานก่อนที่จะนำพระไปบูชานั้น ให้ปิดทองเฉพาะที่ข้างหลังพระเสียก่อน เพื่อเป็นการเตือนว่า การทำความดีไม่ต้องอวดใคร และความสำเร็จจากการทำหน้าที่คือรางวัลในตัวอยู่แล้ว

ท. ท้อ

ตามรอยพ่อ | ก-ฮ | ท. ท้อ | “ความจริงมันน่าท้อถอยหรอก บางเรื่องมันน่าท้อถอย แต่ว่าฉันท้อไม่ได้ เพราะเดิมพันของเรานั้นสูงเหลือเกิน เดิมพันของเรานั้นคือบ้านเมือง คือ ความสุขของคนไทยทั่วประเทศ”

ถ. ถาน

ตามรอยพ่อ | ก-ฮ | ถ. ถาน | เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดแห่งหนึ่งใน จ.สกลนคร พระสงฆ์ที่วัดนี้ผลิตแก๊สชีวภาพใช้เอง โดยการทำถังแก๊สชีวภาพต่อออกมาจากถาน(ส้วมของพระ) แล้วต่อเป็นท่อแก๊สเข้าไปใช้ในครัว พระองค์ทรงยืนหน้าถาน แล้วรับสั่งถามท่านเจ้าอาวาสว่า

“พระคุณเจ้าเห็นธรรมะหรือยัง”

amazon anti fatigue mats