×

Tag บริหารวิกฤต

เปิด 14 คำแนะนำ บริษัทจดทะเบียน รับวิกฤติ COVID-19

บริษัทจดทะเบียนหลายแห่งเจอเหตุการณ์ หุ้นตก| มูลค่าบริษัทลด | Fixed Cost สูง | รายได้ลด จากพิษ #COVID19 ดร.พยัต วุฒิรงค์ ที่ปรึกษาบริษัทชั้นนำ เขียนคำแนะนำ 14 ข้อ ที่ทั้งบริษัทจดทะเบียน และธุรกิจน้อย-ใหญ่ สามารถนำมาปรับใช้ได้ในภาวะวิกฤติเช่นนี้

ภาวะผู้นำของผู้ว่าฯเชียงราย

หมูป่ารอดแล้ว! ภารกิจสุดหินสำเร็จได้ เพราะความมุ่งมั่นไม่ย่อท้อของทุกฝ่าย ที่สำคัญยังมี “ผู้นำ” ที่บริหารจัดการวิกฤตได้อย่างดีเยี่ยม มาดูสไตล์การทำงานของผู้ว่าฯ เชียงราย ที่คนจะเป็นผู้นำต้องเรียนรู้

amazon anti fatigue mats