×

Tag ประกันรถยนต์

เมาแล้วขับ ประกันจ่ายมั้ย?

หลายคนซื้อประกันรถยนต์ เพราะคิดว่าไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไร ประกันต้องจ่ายแน่ๆ แต่ก็มีบางกรณีเหมือนกัน ที่ประกันไม่จ่าย มีอะไรบ้าง ไปดูกัน?

รู้สิทธิเรียกสินไหมทดแทน “ประกันรถยนต์”

เกิดอุบัติเหตุกับรถยนต์สุดหวง จะเรียกค่าเสียหายจากประกันยังไงดี เพราะมีทั้งประกันพ.ร.บ.ภาคบังคับ และประกันภาคสมัครใจอีกต่างหาก

amazon anti fatigue mats