×

Tag ประสบการณ์

เรียนรู้แบบมืออาชีพ...ที่แดนจิงโจ้

พาไปเปิดห้องเรียนของ “ออสเตรเลีย” ที่มีความโดดเด่นเรื่องการศึกษาจะมีความน่าสนใจอย่างไรบ้าง…หลักสูตรมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ | อุปกรณ์การเรียนพร้อมแบบมืออาชีพ | จัด Excellence Program ปั้นมือโปร | ห้องเรียนเน้นวิเคราะห์-อภิปราย

ส่องการเรียนในเยอรมัน

พาไปส่องการเรียนที่เยอรมนี ที่นอกจาก “เรียนฟรี” แล้ว ยังมีจุดเด่นอะไรอีกบ้าง | สถาบันการศึกษามีมาตรฐาน-เรียนฟรีถึงมหาวิทยาลัย | ค้นพบตัวเอง-เรียนตามความถนัดตั้งแต่มัธยม | เรียนครึ่งวัน เปิดโอกาสทำกิจกรรม | ห้องเรียนเน้นคิดวิเคราะห์-ตรงเวลา | โอกาสดีในการหางาน-เรียนรู้ชีวิตนอกห้องเรียน

ทำไม? ไปเรียนอินเดีย

เหตุผลที่ทำให้หลายคนอยากไปเรียน “อินเดีย” | การศึกษาได้รับการยอมรับระดับโลก | การเรียนการสอนใช้ภาษาอังกฤษ | ค่าเล่าเรียนูกกว่าเมืองไทย | ค่าครองชีพถูกกว่าเมืองไทย | ได้ประสบการณ์หลากหลายนอกห้องเรียน

ความคิดที่ยอดเยี่ยมที่สุดในชีวิตคุณคืออะไร?

ความคิดที่ยอดเยี่ยมที่สุดในชีวิตของคุณคืออะไร? คนเบื้องหน้าคนหนึ่งคิดว่า ‘คือการลดตัวตน (ego) แล้วหันไปปั้นคนรุ่นใหม่’ เคยได้รับมาซึ่ง ‘โอกาส’ ก็ถึงเวลาที่ต้อง ‘ส่งต่อโอกาส’เคยเรียนรู้จาก ‘ประสบการณ์’ ก็ถึงเวลาที่ต้อง ‘แบ่งปันประสบการณ์’ เคยตั้งตัวได้จาก ‘โลกการเงิน’ ก็ถึงเวลาที่ต้อง ‘บอกต่อความรู้ในโลกการเงิน’ เคยเป็น ‘ตัวของตัวเอง’ แบบไหนก็พร่ำบอกคนรุ่นหลังให้ ‘เป็นธรรมชาติ’ แบบนั้น

amazon anti fatigue mats