×

Tag รู้จักใช้

วางแผนใช้ "เงินเดือนก้อนแรก"

3 ขั้นตอนวางแผนใช้ “เงินก้อนแรก” ให้คุ้มค่าที่สุด | จัดทำงบการเงินส่วนบุคคล | จัดทำบัญชีราย-รับรายจ่าย | วางแผนการใช้เงินในแต่ละเดือน

แบบไหนคุ้ม ?

คุณเคยเป็นแบบนี้มั้ย ?
…เวลากินก๋วยเตี๋ยวชามเล็ก รู้สึกไม่คุ้ม แต่ก็กินเป็น 10 ชาม
…กินบุฟเฟ่ต์ชาบู ก็คิดหนักจะเลือกราคาไหนดี ถึงจะคุ้มที่สุด
…สุดท้ายจ่ายแพงขึ้น มันคุ้มกว่าจริง ๆ หรือเปล่า ?
…การกินก็เป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนใช้เงินนะ

amazon anti fatigue mats