×

Tag วางแผนเกษียณ

วิธีแก้ไข เมื่อแผนเกษียณพลาด

“สี่เท้ายังรู้พลาด นักปราชญ์ยังรู้พลั้ง” สุภาษิตที่ได้ยินกันมานาน เพราะความประมาทเกิดขึ้นได้เสมอ เช่นเดียวกับการวางแผนการเงินเพื่อเกษียณ แต่คำถาม คือ เมื่อเกิดความผิดพลาดแล้วก็ควรรีบแก้ไข…

5 เงินก้อนที่ "คนวัยเกษียณต้องมี"

เงินก้อนสุดท้ายในวัยเกษียณ ควรแบ่งให้อยู่ถูกที่ถูกทาง โดยควรแบ่งเงินออกเป็น 5 ก้อน เพื่อให้พร้อมรับกับทุกสถานการณ์

8 คำถามที่ต้องตอบ ก่อนเกษียณ

เพื่อให้ชีวิตหลังเกษียณเป็นไปอย่างมีความสุขตามสไตล์ของคุณ นี่คือ 8 คำถามที่ต้องตอบให้ได้ก่อนที่คุณจะก้าวเข้าสู่วัยเกษียณ

"เกษียณอายุ" คุณพร้อมรึยัง?

เคยคิดมั้ย…หลังเกษียณคุณอยากใช้เงินเดือนละเท่าไร? แล้ววันนี้คุณได้เตรียมเงินให้พร้อมสำหรับวัยเกษียณแล้วหรือยัง…

บำนาญราชการ พอใช้จริงหรือไม่?

“เงินบำนาญราชการ” ถ้าคิดว่าพอใช้แล้ว ต้องลองเช็ก 4 ข้อนี้ก่อน | เงินบำนาญที่ได้รับแต่ละเดือน : สูงสุดไม่เกิน 70%ของเงินเดือนฯ | ค่าครองชีพ : ต้องมีเดือนละเท่าไร ถึงใช้ชีวิตอยู่ได้ | ค่าใช้จ่ายในอนาคต : เพิ่มขึ้นทุกปี ทั้งที่ได้บำนาญเท่าเดิม | ภาษียังต้องจ่าย : ทำให้เหลือเงินใช้จ่ายได้น้อยลง

กองทุนรวมจ่ายปันผล VS. กองทุนรวมไม่จ่ายปันผล

สำหรับใครที่อยากวางแผนเกษียณ แต่ไม่รู้ว่าจะเลือกกองทุนรวมแบบ “ปันผล” หรือ “ไม่ปันผล” ดี ลองมาเช็กกันก่อนได้เลย… กองทุนรวมจ่ายปันผล | อยากได้ “กระแสเงินสด” ระหว่างทางตลอดการลงทุน กองทุนรวมไม่จ่ายปันผล | อยากได้ “เงินก้อนโต” ในปลายทางของการลงทุน