×

Tag วางแผนเกษียณ

4 อย่างที่คนวัยเกษียณ “จ่ายน้อยลง”

ถ้าพูดถึงผู้ที่กำลังเข้าสู่ “วัยเกษียณ” ส่วนใหญ่มักกังวลว่าเงินที่เก็บเอาไว้อาจไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต แต่ในความจริงนั้นเมื่อเกษียณไปแล้ว จะมีค่าใช้จ่ายบางอย่างที่แทบไม่ต้องใช้จ่ายเลย…

วิธีแก้ไข เมื่อแผนเกษียณพลาด

“สี่เท้ายังรู้พลาด นักปราชญ์ยังรู้พลั้ง” สุภาษิตที่ได้ยินกันมานาน เพราะความประมาทเกิดขึ้นได้เสมอ เช่นเดียวกับการวางแผนการเงินเพื่อเกษียณ แต่คำถาม คือ เมื่อเกิดความผิดพลาดแล้วก็ควรรีบแก้ไข…

5 เงินก้อนที่ "คนวัยเกษียณต้องมี"

เงินก้อนสุดท้ายในวัยเกษียณ ควรแบ่งให้อยู่ถูกที่ถูกทาง โดยควรแบ่งเงินออกเป็น 5 ก้อน เพื่อให้พร้อมรับกับทุกสถานการณ์

8 คำถามที่ต้องตอบ ก่อนเกษียณ

เพื่อให้ชีวิตหลังเกษียณเป็นไปอย่างมีความสุขตามสไตล์ของคุณ นี่คือ 8 คำถามที่ต้องตอบให้ได้ก่อนที่คุณจะก้าวเข้าสู่วัยเกษียณ

"เกษียณอายุ" คุณพร้อมรึยัง?

เคยคิดมั้ย…หลังเกษียณคุณอยากใช้เงินเดือนละเท่าไร? แล้ววันนี้คุณได้เตรียมเงินให้พร้อมสำหรับวัยเกษียณแล้วหรือยัง…

บำนาญราชการ พอใช้จริงหรือไม่?

“เงินบำนาญราชการ” ถ้าคิดว่าพอใช้แล้ว ต้องลองเช็ก 4 ข้อนี้ก่อน | เงินบำนาญที่ได้รับแต่ละเดือน : สูงสุดไม่เกิน 70%ของเงินเดือนฯ | ค่าครองชีพ : ต้องมีเดือนละเท่าไร ถึงใช้ชีวิตอยู่ได้ | ค่าใช้จ่ายในอนาคต : เพิ่มขึ้นทุกปี ทั้งที่ได้บำนาญเท่าเดิม | ภาษียังต้องจ่าย : ทำให้เหลือเงินใช้จ่ายได้น้อยลง

amazon anti fatigue mats