×

Tag สร้างหนี้

รายได้เท่านี้ ซื้อบ้านได้เท่าไหร่?

รายได้ 15,000 บาทต่อเดือน จะซื้อบ้านได้หรือไม่ คำตอบ คือ “ซื้อได้” แต่ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยเหล่านี้ด้วย… รายได้มั่นคงแน่นอน | ภาระหนี้ที่มีอยู่ | ยอดผ่อนต่อเดือน | ระยะเวลาผ่อน | วงเงินกู้

เรื่องควรรู้ ก่อนกู้หนี้ก้อนใหม่

“เป็นหนี้” ไม่ใช่เรื่องผิด แต่ควรเช็กให้ดีก่อนก่อหนี้ใหม่ เพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาหนี้ท่วมหัวในอนาคต… เช็กความสามารถในการก่อหนี้ | ความสามารถในการชำระหนี้ต่อเดือน

Checklist ก่อนเป็นหนี้

เมื่อรายได้หดหายลงไป หลายคนเลือกการเป็น “หนี้” แต่ควรเช็กให้ดีก่อน… ถ้าไม่จำเป็น อย่าเป็นหนี้ | เป็นหนี้ให้น้อยที่สุด | อย่าเป็นหนี้หลายทาง | คืนหนี้ให้เร็วที่สุด

4 โรคร้ายทางการเงิน

นอกจากโรคภัยไข้เจ็บแล้ว ยังมีอีกโรคที่กำลังระบาดไปทั่ว ทั้งที่คนนั้นอาจจะตั้งใจเป็นหรือไม่ก็ตาม มีโรคอะไรบ้าง มาดูกัน… โรคทรัพย์จาง | โรคความต้องการในโลหิตสูง | โรคหมดไหลย้อน | โรคปวดเกษียณ

โปรฮิตผ่อน O % ตัวการเร่งก่อหนี้ ?

โปรฮิตผ่อน 0 % ใครๆ ก็ชอบ นอกจากจะได้ของที่อยากได้มาอย่างไม่ยากเย็นแล้ว “หนี้ก้อนโต”ก็ตามมาเช่นกัน ถ้าไม่มีวินัยในการใช้จ่ายเงิน

amazon anti fatigue mats