×

Tag สวนสยาม

คำคม…คนสู้วิกฤต


เดี๋ยวนี้..ใครๆก็บอกว่าความสำเร็จดีใจได้แค่วันเดียว 

เพราะด้วย Technology Disruption ที่มอบทั้งโอกาสและวิกฤตในเวลาเดียวกัน

 แต่ยามใดที่เจอวิกฤต..จงตั้งสติและหาทางออกด้วยปัญญา 

เหมือนที่ 3 นักธุรกิจใหญ่ในเมืองไทยได้ผ่านพ้นมา