×

Tag หมูปิ้ง

แฟรนไชส์ทำเงิน ทุนหลักพัน-หมื่น

ยุควิกฤต COVID-19 หลายคนโดนลดเงินเดือน และอีกหลายคนต้องตกงาน จะไปสมัครงานที่ใหม่ก็ยากเต็มทน วันนี้จึงขอนำเสนอไอเดียธุรกิจแฟรนไชส์ ใช้เงินลงทุนเริ่มต้นหลักพัน-หลักหมื่น