×

Tag อาชีพ

1O บทเรียนเตือนสติวัยทำงาน

จากการสัมภาษณ์ ชาวอเมริกันที่อายุเกิน 70 ปีขึ้นไป จำนวน 1,200 คน โดยมีคำถามว่า “จากประสบการณ์ ชั่วชีวิตคุณ อะไรคือบทเรียนสำคัญที่สุดที่อยากจะฝากไว้ให้ลูกหลาน” ผลการสัมภาษณ์ ได้ถูกนำมาเขียนเป็นหนังสือชื่อ 30 Lessons for Living โดยมี บทเรียนสำคัญ 10 ข้อ ที่สามารถเตือนสติ เพื่อให้คนในวัยทำงาน สามารถใช้ชีวิตได้อย่าง ถูกต้องและคุ้มค่ามากที่สุด

5 อาชีพสร้างรายได้จาก "เกม"

“เกม” ไม่ใช่แค่เรื่องเล่นๆ อีกต่อไป เพราะมี 5 อาชีพที่สามารถสร้างเงินจาก “เกม” ได้ | นักกีฬา E-Sport | นัก STREAMER | แคสเกม หรือ ทำวีดีโอรีวิวเกม | เขียนบทความเกี่ยวกับเกม | นักออกแบบเกม นักพัฒนาเกม

อาชีพ “ไส้แห้ง”

ผลสำรวจอาชีพในฝันของเด็กไทยล่าสุดปี 2560 พบว่า 4 ใน 5 อาชีพยอดนิยม คือ ครู, แพทย์, ทหาร และตำรวจ ซึ่งถ้าย้อนกลับไปสัก 20-30 ปี มั่นใจว่าว่าเด็กไทยในยุคนั้น ก็คงเลือกตอบ 4 อาชีพนี้เหมือนกัน แม้โลกจะเปลี่ยนไปเท่าไร เทคโนโลยีจะก้าวหน้าไปมากแค่ไหน แต่ความคิดเด็กไทยยังคงอยู่ที่เดิม แล้วอะไรเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้มุมมองของเยาวชนไทยยังไม่หลากหลายและเปิดกว้าง?

amazon anti fatigue mats