×

Tag alibaba

เริ่มต้นก่อตั้งบริษัท อายุเท่าไรดี ?

จริงหรือไม่? ที่อายุเป็นเพียงตัวเลข
มาดูว่า..ผู้ก่อตั้งบริษัทใหญ่ในโลก เริ่มต้นเมื่อไรกัน

คนแบบไหน โดนใจ Jack Ma

อยากให้งานไปได้สวย เลือกคนแบบไหนมาทำงานดี? คนเก่ง คนดี IQ สูง หรือ EQ เยี่ยม ถ้ายังไม่แน่ใจ ลองมาดูกันว่า Jack Ma ผู้บริหารของ Alibaba เลือกคนแบบไหนมาทำงานด้วย

amazon anti fatigue mats