×

Tag pvd

ออมเงินกับ PVD กี่ปีได้เงินล้าน?

PVD ดียังไง? ใครโชคดีบริษัทมีกองทุน PVD ต้องใช้ประโยชน์ให้เต็มที่นะ เพราะนี่คือแหล่งออมเงินชั้นดี จะดีแค่ไหน เกษียณแล้วจะมีเงินเท่าไหร่ มาดูกัน?

“เงินเก็บปลอดภาษี”

หลังช้อปกันสนุกสนานช่วงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ คราวนี้มาหาแหล่งเงินเก็บเงินเก็บทองแบบปลอดภาษี 100% กันดีกว่า

เงื่อนไขภาษี PVD ต้องรู้

หลายคนรู้ว่า เราสามารถเอาเงินสะสมในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือ PVD ไปลดหย่อนภาษีได้ แต่รู้เงื่อนไขการจ่ายภาษีอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ PVD หรือเปล่า ถ้าไม่แน่ใจ มาค้นหาคำตอบกัน

สำรวจ PVD สักนิด เพื่อชีวิตเกษียณที่ดี

การสะสมเงินเข้า PVD ทุกเดือน ช่วยให้มีเงินใช้ช่วงเกษียณ แต่ก็ต้องสำรวจด้วยว่า เราสะสมเงินเข้า PVD ถูกวิธีแล้วรึยัง

amazon anti fatigue mats