×

Wealth Me Up ใช้แรงทำเงิน

Think like a Boss!!

4,033

 

คงเป็นเรื่องที่ดีไม่น้อย ถ้าบริษัทมีพนักงานที่มีจิตสำนึกแบบผู้ประกอบการ (Intrapreneurship) สามารถทำงานโดยคำนึงถึงผลลัพธ์ที่มีต่อบริษัทเสมือนตนเป็นเจ้าของ อย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้ไม่อาจเกิดขึ้นกับตัวพนักงานได้ หากภายในบริษัทไม่ส่งเสริมและพัฒนาสิ่งเหล่านี้แก่พนักงาน

 

และนี่คือกลยุทธ์การสร้างความรู้สึกให้พนักงานรักบริษัทเสมือนเป็นเจ้าของ!!

 

1.ความรู้สึกผูกพัน และไว้วางใจในบริษัท

คือ การที่พนักงานเองจำเป็นต้องมีความผูกพันและเชื่อมั่นในเป้าหมายและอุดมการณ์ของบริษัทอย่างแท้จริง มีความเต็มใจในการเป็นส่วนหนึ่งของการทำงาน รวมไปถึงมีการแสดงความใส่ใจต่อเพื่อนร่วมงาน เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและบรรลุเป้าหมายร่วมกัน

 

2.ความใส่ใจ  และตรงไปตรงมา

คือ การที่พนักงานปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานและผู้อื่นด้วยความห่วงใยจริงใจ ใส่ใจในรายละเอียดของงานที่ได้รับมอบหมาย รับผิดชอบหน้าที่ของตนเองได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง รวมไปถึงการช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานด้วยความเต็มใจ มีความตรงไปตรงมาในการทำงานร่วมกับผู้อื่น รักษาคำพูดและการกระทำ โดยยึดมั่นตามนโยบายของบริษัท เพื่อสร้างแนวทางในการดำเนินงานให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

 

3.ความสำเร็จในผลงาน

เมื่อพนักงานมีคุณสมบัติทั้ง 2 ข้อข้างต้นแล้ว สิ่งที่ตามมาก็คือสามารถทำงานได้สำเร็จตามจุดประสงค์ตามแผนงานที่ตนเองและบริษัทกำหนไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อนร่วมงานมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

 

หากบริษัทสามารถส่งเสริมและพัฒนาพนักงานให้มีคุณสมบัติครบดังที่กล่าวแล้ว เชื่อได้ว่าจะสามารถขับเคลื่อนและพัฒนาต่อไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ด้วยทุกคนในบริษัทต่างมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน มีความรัก ความสามัคคีกัน แน่นอนว่าความสำเร็จคงอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมอย่างแน่นอน

 

#WealthMeUp

 

กด Subscribe รอเลย…

Facebook | Line | Youtube | Instagram

Related Stories

amazon anti fatigue mats