×

Wealth Me Up ข่าวสั้น ทันเศรษฐกิจ

TMBAM ชู Customer Centric

3,265

 

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย…

Facebook | Line | Youtube | Instagram

 

ลูกค้ายุคดิจิทัลมีความต้องการเฉพาะตัวและหลากหลายมากยิ่งขึ้น ดังนั้นการรับฟังความต้องการของลูกค้าจึงเป็น “หัวใจ” ที่จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ สามารถนำเสนอสินค้าและบริการที่ถูกใจและเป็นประโยชน์กับลูกค้ามากที่สุด

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด (TMBAM) ได้เดินหน้ากลยุทธ์ “Customer Centric” ยึดความต้องการของลูกค้าเป็นหลักในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ มุ่งพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการลงทุน และนำเสนอโซลูชั่นที่ตอบโจทย์การลงทุนทุกรูปแบบ และนักลงทุนทุกประเภท ทั้งผู้ลงทุนในกองทุนรวม และสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับประสบการณ์การลงทุนที่ดี สะดวกสบาย และมีประสิทธิภาพ

 

กองทุนหลากสไตล์ ตอบโจทย์ทุกกลุ่ม

 

ปัจจุบัน TMBAM บริหารกองทุนรวมมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (AUM) กว่า 420,000 ล้านบาท โดยมีรูปแบบกองทุนรวมที่ครอบคลุมสินทรัพย์หลักทุกประเภทที่อยู่ในความสนใจของผู้ลงทุน และตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลาได้ เช่น กองทุนตระกูล “ธนแฟมิลี่” ที่เป็นกองทุนตราสารหนี้ในสไตล์ Active ที่ให้ผลตอบแทนควบคู่ไปกับการบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ กองทุนเปิดทหารไทย SET 50 กองทุนหุ้นไทยสไตล์ Passive ที่เป็นการสะสมความมั่งคั่งต่อเนื่อง เพื่อผลสำเร็จในระยะยาว และยังจับมือกับพันธมิตรระดับโลก เพื่อนำเสนอกองทุนรวมต่างประเทศ อีกด้วย

 

 

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสไตล์ยืดหยุ่น

 

เพราะเข้าใจความต้องการที่แตกต่างกันของลูกค้า กองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบ TMBAM M Choice จึงให้สมาชิกแต่ละรายจัดทัพลงทุนตามความเสี่ยงที่ตัวเองยอมรับได้ สามารถปรับพอร์ตและสับเปลี่ยนกองทุนได้อย่างอิสระ เพื่อให้มีเงินเพียงพอยามเกษียณ

 

ดร.สมจินต์ ศรไพศาล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย (TMBAM) กล่าวว่า หัวใจสำคัญของการลงทุนยุคดิจิทัลที่ขาดไม่ได้ คือ การให้ข้อมูลที่มีคุณภาพ เข้าใจง่าย เข้าถึงได้สะดวก TMBAM จึงพัฒนาโปรแกรม “My Dream” เป็น “เพื่อนคู่คิด” การลงทุน โดยช่วยจำลองผลการลงทุนในอนาคต ให้คำแนะนำการปรับพอร์ตที่เหมาะสมกับความเสี่ยงทางการลงทุนของนักลงทุนแต่ละราย และมีโปรแกรม “RetireRich Workbook” เพื่อช่วยคาดการณ์ความพอเพียงยามเกษียณให้สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พร้อมกับต่อยอดเป็นโปรแกรม “RetireRich Simulator” สำหรับคนทั่วไป ซึ่ง TMBAM เชื่อว่าโปรแกรมเหล่านี้จะช่วยให้คนไทยสามารถยกระดับฐานะทางการเงินได้ในหนึ่งชั่วคน

 

#WealthMeUp

Related Stories

amazon anti fatigue mats