×

Wealth Me Up W VDO

1 : 1 ทักษะ “ต้องมี” ในโลกอันท้าทาย!

 

ทักษะ “ต้องมี” ในโลกอันท้าทาย!

 

อยากอยู่รอด…ต้องมีทักษะอะไรบ้าง?

 

โลกเปลี่ยนแปลงเร็ว เทคโนโลยีเข้ามาเปลี่ยนแปลงสมรภูมิการแข่งขันอย่างสิ้นเชิง เกิดเป็นคนยุคนี้ อะไรคือ “ความท้าทาย” ที่ต้องรู้ และมี “ทักษะ” อะไรบ้างที่จะช่วยให้เราอยู่รอด

 

1:1 กับ Professor Klaus Schwab Founder & Executive Chairman of the World Economic Forum

 

#WealthMeUp  #1on1

กด Subscribe รอเลย…

Facebook | Line | Youtube | Instagram

Related Stories

amazon anti fatigue mats