×

Wealth Me Up W VDO

1 : 1 ทางออกคนเป็น”หนี้”

 

กด Subscribe รอเลย…

Facebook | Line | Youtube | Instagram

 

ทางออกของคนเป็นหนี้

ต้องก้าวข้าม  “ความกลัว” กับ “ความอาย”  เลิกกลัวการเจรจากับเจ้าหนี้ เลิกอายที่จะมีใครรู้ จากนั้น ควรเดินเข้าไปคุยกับเจ้าหนี้แต่ละราย ชี้แจงให้ชัดว่า มีรายได้เท่าไร ต้องกินต้องใช้เท่าไร ที่เหลือจะแบ่งจ่าย หรือ ทยอยจ่ายอย่างไร วิธีการนี้เรียกว่า “ปรับโครงสร้างหนี้”

 

คุณสมบัติของคนที่สามารถเข้าคลินิกแก้หนี้

ผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการนี้ ต้องเป็น NPL แล้ว คือ ค้างชำระหนี้ เกินกว่า 90 วัน หรือ 3 งวด  แต่ที่ผ่านมา มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการที่ยังไม่เข้าข่าย NLP  ดังนั้น ทางออกของคนกลุ่มนี้ หากยังมีทรัพย์สินเหลืออยู่ ให้ตัดใจขาย เพื่อนำมาชำระหนี้  หรือไปเจรจาปรับโครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้แต่ละราย

 

การรีไฟแนนซ์หนี้เป็นก้อนเดียว

เจ้าหนี้รายใหม่จะยอมรีไฟแนนซ์หนี้ หากพบว่าลูกหนี้สามารถจ่ายหนี้ขั้นต่ำให้กับเจ้าหนี้ทุกรายได้ โดยเจ้าหนี้รายใหม่จะคำนวณยอดผ่อนใหม่ไม่เกิน 40% ของรายได้แต่ละเดือนของลูกค้า  ที่สำคัญ ระหว่างที่ผ่อนหนี้ดังกล่าว ห้ามลูกหนี้ก่อหนี้ใหม่เด็ดขาด

 

หากมีหนี้เยอะ ควรปล่อยให้เจ้าหนี้ฟ้องมั้ย?

ควรเป็นทางออกสุดท้าย เพราะจะแลกมาด้วยความเจ็บปวด ต้องเข้าสู่กระบวนการศาล ซึ่งเจ้าหนี้จะลดให้เฉพาะดอกเบี้ย แต่ไม่ได้ลดเงินต้น แต่ลูกหนี้จะสูญเสียความน่าเชื่อถือ ถูกพิพากษา มีประวัติผิดนัดชำระหนี้ในระบบ ซึ่งจะทำให้การกู้เงินในอนาคตยากมาก

 

ข้อห้ามของคนเป็นหนี้

อย่าไปกู้หนี้นอกระบบ เพื่อนำมาจ่ายหนี้เก่า เพราะเท่ากับหยิบมีดที่คมกว่ามาเชือดตัวเอง

 

#WealthMeUp  #1on1

Related Stories

amazon anti fatigue mats