×

Wealth Me Up W VDO

1 : 1 มีเงินล้าน...ใครว่ายาก?

 

ทำงานกินเงินเดือนธรรมดา จะเก็บเงินให้ได้เป็นล้าน เป็นไปได้จริงเหรอ?  

 

1:1 กับ กริช เศรษฐนันท์, นักวางแผนการเงิน จะมาบอกวิธีหาเงินล้านแรก ที่ทำได้แน่ ถ้าเอาจริง!

 

#WealthMeUp  #1on1

กด Subscribe รอเลย…

Facebook | Line | Youtube | Instagram

Related Stories

amazon anti fatigue mats