×

Wealth Me Up W VDO

FIN FIN EP. 24 : Face Pay นวัตกรรมเปลี่ยนโลกการจ่ายเงิน

 

บอกลาการจ่ายเงินแบบเดิม
ด้วย Face Pay เทคโนโลยีการชำระเงินด้วยใบหน้า
ช่วยให้โลกการจับจ่ายของคุณง่ายขึ้น

ติดตามรายการ ‘Fin Fin’ กับพิธีกรคนเก่ง มากความสามารถ
WI ทีน่า : สุภัททกิต เจตทวีกิจ ได้ที่ Wealth Me Up

 

กด Subscribe รอเลย…

Facebook | Line | Youtube | Instagram

Related Stories

amazon anti fatigue mats