×

Wealth Me Up W VDO

WEALTH IDOL EP.2 WI คิส & WI น้ำ

นี่ไง!

 

WEALTH IDOL คู่แรก!
2 สาวที่จะมานำเสนอเรื่อง “การเงิน” แนวใหม่!

 

WI น้ำ | ธนธร กาญจนิศากร ในรายการ “พอง พอง” ที่จะทำให้เงินของคุณพองขึ้น ด้วยการวางแผนการเงิน ทุกวันอังคาร 1 ทุ่มตรง

WI คิส | อรไพลิน วิชญะธีรโรจน์ ในรายการ “Fin Fin” ที่จะทำเรื่องเงินให้ ง่าย สนุก ฟินยกกำลัง 2 ทุกวันพฤหัสบดี 1 ทุ่มตรง

 

กด Subscribe รอเลย…

Facebook | Line | Youtube | Instagram

Related Stories

amazon anti fatigue mats