×

Wealth Me Up คำพ่อสอน

ก. กตัญญู

2,907

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ทรงเป็นแบบอย่างของลูกกตัญญู เชื่อว่าทุกคนจดจำและซาบซึ้งใจกับภาพในหลวงทรงคอยประคองแขนสมเด็จย่าไม่ห่าง

 

พ.อ.(พิเศษ) ทองคำ ศรีโยธิน เขียนในบทความ “พระมหากษัตริย์ยอดกตัญญู” มีใจความโดยย่อว่า เมื่อสมเด็จย่าทรงพระประชวร แม้จะมีพยาบาลหรือองครักษ์คอยดูแล แต่ในหลวงทรงบอกว่า “ไม่ต้อง…คนนี้…เป็นแม่เรา…เราประคองเอง”

และเมื่อครั้งสมเด็จย่ากับในหลวงทรงพระประชวรอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชพร้อมกัน เช้าวันหนึ่งขณะพยาบาลกำลังเข็นรถสมเด็จย่าผ่านหน้าห้องพักของในหลวง พระองค์ทรงรีบออกจากห้องมาเข็นรถให้สมเด็จย่าแทน เมื่อมหาดเล็กกราบบังคมทูลทักท้วง ในหลวงรับสั่งว่า

 

“แม่ของเรา…ทำไมต้องให้คนอื่นเข็น…เราเข็นเองได้”

 

เมื่อสมเด็จย่าทรงพระชราภาพมาก ในหลวงเสด็จจากสวนจิตรลดาไปวังสระปทุมทุกเย็น เพื่อเสวยพระกระยาหารร่วมกับสมเด็จย่า สัปดาห์ละ ๕ วัน ทั้งๆที่พระองค์มีพระราชกรณียกิจมากมาย ทุกครั้งที่เสด็จไปหาในหลวงจะเข้าไปกราบที่ตัก สมเด็จย่าก็จะกอดและหอมในหลวง เวลาเสวย ในหลวงจะทรงตักอาหารที่สมเด็จย่าชอบใส่ช้อนให้ เมื่อเสวยเสร็จ ในหลวงจะทรงนั่งคุยกับสมเด็จย่า แล้วมีรับสั่งว่า

 

“อยากฟังแม่สอนอีก”

 

ในช่วงสุดท้ายที่สมเด็จย่าทรงพระประชวรพักอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราช ในหลวงเสด็จไปเยี่ยมทุกคืนและประทับอยู่ครั้งละหลายชั่วโมง กระทั่งคืนสุดท้าย ทรงเฝ้าสมเด็จย่าอยู่จนเกือบรุ่งสาง จึงเสด็จกลับ แต่พอถึงที่ประทับก็มีผู้แจ้งมาว่าสมเด็จย่าสวรรคตแล้ว

 

พ.อ. (พิเศษ) ทองคำ เขียนบรรยายเหตุการณ์ตอนนี้ว่า

 

“…ในหลวง…รีบเสด็จกลับไปศิริราช…เห็นสมเด็จย่านอนหลับตาอยู่บนเตียง…ในหลวงทำยังไงครับ…
ในหลวงตรงเข้าไป…คุกเข่า…กราบลงที่หน้าอกแม่ พระพักตร์ในหลวง…ตรงกับหัวใจแม่…ขอหอมหัวใจแม่…เป็นครั้งสุดท้าย…ซบหน้านิ่ง…อยู่นาน…แล้วค่อยๆ เงยพระพักตร์ขึ้น…น้ำพระเนตรไหลนอง…

ต่อไปนี้…จะไม่มีแม่ให้หอมอีกแล้ว…เอามือ…กุมมือแม่ไว้ มือนิ่มๆที่ไกวเปลนี้แหละที่ปั้นลูกจนได้เป็นกษัตริย์ เป็นที่รักของคนทั้งบ้านทั้งเมือง…ชีวิตลูก…แม่ปั้น…มองเห็นหวี…ปักอยู่ที่ผมแม่…ในหลวงจับหวี…ค่อยๆหวีผมให้แม่…หวี…หวี…หวี…หวีให้แม่สวยที่สุด…แต่งตัวให้แม่…ให้แม่สวยที่สุด…ในวันสุดท้ายของแม่…

 

“เป็นภาพที่ประทับใจเป็นที่สุด…เป็นสุดยอดของลูกกตัญญู…หาที่เปรียบมิได้อีกแล้ว…”

 

ที่มา : หนังสือ ตามรอยพ่อ ก-ฮ ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์

Related Stories

amazon anti fatigue mats