×

Wealth Me Up ให้เงินทำงาน

คำถามที่ทำให้ ได้หุ้นดี

3,359

 

นอกจากชื่อบริษัท ทำธุรกิจอะไร ชื่อย่อหุ้น หรือชื่อผู้บริหารแล้ว ยังมีอีกหลายคำถามที่นักลงทุนต้องรู้และเข้าใจก่อนตัดสินใจซื้อหุ้นนั้นๆ

 

เพราะทุกวันนี้ยังมีนักลงทุนบางคนขี้เกียจศึกษา ค้นหาข้อมูล แต่ใช้วิธีลัดต่างๆ นานา ซึ่งอาจจะได้รับข้อมูลถูกๆ ผิดๆ ทำให้การตัดสินใจเกิดความผิดพลาด ทั้งๆ ที่ในบางครั้งข้อมูลที่ควรจะรู้เราสามารถหาเองได้ ด้วยการตั้งคำถามพื้นฐาน ดังนี้

 

1.ทีมผู้บริหารเป็นมิตรกับนักลงทุนหรือไม่

การจัดการด้วยวิธีการบางอย่างของผู้บริหาร ทำให้รู้ว่าผู้บริหารไม่ทอดทิ้งผู้ถือหุ้นและนักลงทุนเช่น เวลาราคาหุ้นปรับลดลงมาก ผู้บริหารของบริษัทนั้นๆ เข้ามาซื้อหุ้นในตลาดคืน ซึ่งวิธีการนี้ทำให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนรู้สึกเชื่อมั่นกับผู้บริหาร

 

2.ทีมผู้บริหารจริงใจหรือไม่

หลังจากได้ฟังคำพูด การให้สัมภาษณ์ตามเวทีและสื่อแขนงต่างๆ ของทีมผู้บริหาร หรือเขียนเอาไว้ในหนังสือรายงานประจำ พวกเขาได้ทำตามคำพูดเหล่านั้นหรือไม่ เช่น ปีนี้มีแผนลดหนี้ลงให้ได้ 100 ล้านบาท หากทำได้ตามแผนแสดงให้เห็นถึงความจริงใจต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

 

3.มุ่งเน้นทำธุรกิจหลักหรือไม่

โดยปกแล้ว รายได้หลักของบริษัทต้องมาจากการดำเนินธุรกิจหลัก ไม่ใช่มาจากธุรกิจอื่นๆ หรือจากการขายสินทรัพย์บางอย่าง ดังนั้น บริษัทที่ดีและมีความยั่งยืนต้องสร้างรายได้จากธุรกิจหลักให้เติบโตอย่างสม่ำเสมอ

 

4.กระแสเงินสดจากการดำเนินงานเป็นบวกหรือไม่

บริษัทที่ดีต้องมีกระแสเงินสดที่ได้จากการดำเนินงาน ที่สำคัญกระแสเงินสดต้องเป็นบวกเท่านั้น นั่นคือ เงินสดไหลเข้ามากกว่าไหลออก และถ้าจะให้ดีไปกว่านี้ควรมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นทุกปี และควรมากกว่ากำไรทางบัญชีทุกปี

 

5.กระแสเงินสดที่ได้จากการลงทุนติดลบหรือไม่

บริษัทที่ดีต้องมีกระแสเงินสดที่ได้จากการลงทุนต้องติดลบ เพราะเมื่อมีการขยายธุรกิจจะมีการจ่ายเงินสดไปลงทุนเพื่อทำให้ธุรกิจเติบโต ดังนั้น หากปีไหนมีการขยายธุรกิจ กระแสเงินสดที่ได้จากการลงทุนควรติดลบ แต่ข้อที่ต้องสังเกต ก็คือ กระแสเงินสดที่ได้จากการลงทุนควรต่ำกว่ากระแสเงินสดที่ได้จากการดำเนินงาน

 

6.กระแสเงินสดที่ได้จากธุรกรรมการเงินติดลบหรือไม่

เมื่อบริษัทมีเงินสดอยู่ในมือก็ควรจ่ายออกมาในรูปเงินปันผล นำไปจ่ายหนี้หรือซื้อหุ้นคืน ดังนั้น พอถึงสิ้นปีกระแสเงินสดที่ได้จากธุรกรรมการเงินต้องติดลบ ถึงจะได้ชื่อว่าเป็นบริษัทที่ดี

 

7.ราคาหุ้นสูงขึ้นหรือไม่

เมื่อบริษัทมีผลการดำเนินงานเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง จ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นและสม่ำเสมอ ราคาหุ้นก็ควรปรับสูงขึ้นต่อเนื่องเช่นเดียวกัน

 

การตั้งคำถามให้ถูกเป็นจุดเริ่มต้นในการคัดกรองหุ้นที่ดีให้กับนักลงทุน เช่นเดียวกันเป็นการคัดกรองหุ้นที่ไม่ดีออกไปได้อย่างรวดเร็ว

 

#WealthMeUp

 

กด Subscribe รอเลย…

Facebook | Line | Youtube | Instagram

Related Stories

amazon anti fatigue mats