×

Wealth Me Up คำพ่อสอน

ช. แชร์

1,698

 

หลายคนคงเคยเล่น “แชร์” ทั้งเคยได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์จากการเล่นแชร์ แต่ในปีวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๐  ในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๔๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ มีพระราชดำริเตือนสติแก่ผู้เล่นแชร์ไว้มีใจความถึงว่า เคยมีข้าราชการผู้น้อยมาขอยืมเงินจากพระองค์ ซึ่งชายคนนี้มีรายจ่ายหนึ่งเป็นค่าแชร์ในแต่ล่ะเดือน

 

“…ถามเขาว่าแชร์คืออะไร เขาก็อธิบายว่าเป็นเงินที่จ่ายให้เจ้ามือ จ่ายให้เขาทุกเดือน เมื่อเดือดร้อนก็ขอประมูลแชร์ได้ แต่การประมูลนี้ก็หมายความว่า สมมติว่าแชร์หนึ่งต้องเสียเดือนละร้อยบาท เขาก็จะได้รับคล้ายๆเงินกู้ ควรจะได้เป็นเงินพันสองร้อยบาทต่อปีหนึ่ง โดยให้ร้อยบาทต่อเดือน ก็ควรจะดี แต่เขาไม่ได้รับพันสองร้อยบาท เขาได้ราวๆแปดร้อยบาทหรือเจ็ดร้อยบาทเท่านั้น แล้วแต่จะประมูลได้ คนที่มีเงิน เขาไม่ประมูล เขาทึ้งไว้ในแชร์นั้น ถึงเวลาเขาก็จะได้เงินกลับคืนมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยบวกดอกเบี้ย ถามเขาว่าทำอย่างนี้ สามารถที่จะหมุนเงินได้หรือเปล่า แล้วก็ถามเขาว่า ทำไมจ่ายค่าแชร์แล้ว ยังจ่ายค่าแชร์ซํ้าอีกทีหนึ่ง เขาบอกว่า สำหรับจ่ายแชร์เดือนนั้นเขาต้องออกมาทำแชร์สัปดาห์ คือ ๗ วัน ๗ วันนี้เขาก็เปียแชร์มา สำหรับไปใช้ค่าแชร์เดือน

 

“เขาก็นึกว่าเขาฉลาด ความจริงแชร์นี่ ไม่ใช่เฉพาะคนนี้เท่านั้น แต่มีทั่วไปทุกแห่ง ทั้งทางราชการทุกกระทรวง ทบวง กรม ก็มี ทุกบริษัท ทุกส่วน แม้จะเอกชนเขาก็มีแชร์ ได้บอกให้เขาเลิกแชร์ เลิกแล้ว ให้ทำบัญชี ต่อไปทีหลังเขาทำบัญชีมา เขาไม่ขาดทุนแล้ว เขาสามารถที่จะมีเงินพอใช้ เพราะบอกให้เขาทราบว่า มีเงินเดือนเท่าไหร่ จะต้องใช้ภายในเงินเดือนของเขา

 

การทำแชร์นี้เท่ากับเป็นการกู้เงิน การกู้เงินที่นำมาใช้ในสิ่งที่ไม่ทำรายได้นั้นไม่ดี

 

อันนี้เป็นข้อสำคัญ เพราะว่าถ้ากู้เงินและทำให้มีรายได้ ก็เท่ากับจะใช้หนี้ได้ ไม่ต้องติดหนี้ ไม่ต้องเดือดร้อน ไม่ต้องเสียเกียรติ”

 

ที่มา : หนังสือ ตามรอยพ่อ ก-ฮ  ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์

 

 

Related Stories

amazon anti fatigue mats