×

Wealth Me Up ให้เงินทำงาน

ถือบัตรเงินสด ไม่เป็นไรแน่หรือ?

4,426

 

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย…

Facebook | Line | Youtube | Instagram

 

จริงอยู่ว่าบัตรเงินสด ถ้าไม่กดเงินก็ไม่เสียดอกเบี้ย แต่รู้ไหมว่าการถือบัตรเงินสดไว้เฉยๆ ก็มีผลกระทบตามมาด้วย เช่น

 

ขอกู้เงินก้อนไม่ได้

ปัจจุบันมีเกณฑ์เพื่อป้องกันการสร้างหนี้ที่ไม่จำเป็น โดยเฉพาะคนที่แต่ละเดือนมีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาท โดยกำหนดให้ถือบัตรเงินสดหรือขอกู้เงินก้อนจากธนาคารและบริษัทที่ให้เงินกู้ได้รวมกันไม่เกิน 3 ธนาคาร/บริษัท แสดงว่าตอนนี้ถ้าถือบัตรเงินสดเกิน 3 บัตรแล้ว ไม่ว่ามีการกดใช้เงินหรือไม่ก็ตาม จะไม่สามารถขอกู้เงินก้อน (แบบไม่มีหลักประกัน) ได้อีก

 

ภาระสูงเมื่อต้องใช้เงิน

ถ้าเกิดเหตุจำเป็นต้องใช้เงิน คนที่ขอกู้เงินก้อนไม่ได้ ก็จำเป็นต้องกดเงินจากบัตรเงินสดที่มีอยู่ ที่แม้อัตราดอกเบี้ยอาจไม่ต่างกัน คือไม่เกิน 28%ต่อปี แต่ถ้าดูภาระที่ต้องชำระคืนในแต่ละเดือนแล้วถือว่าต่างกันมาก เช่น ถ้าต้องใช้เงินก้อน 30,000 บาท

 

  บัตรเงินสด ต้องจ่ายขั้นต่ำ 5% ของยอดหนี้ที่เหลือ ซึ่งในเดือนแรกต้องจ่ายคืน ขั้นต่ำ 1,500 บาท

  กู้เงินก้อน ที่มียอดจ่ายคืนเท่ากันทุกเดือน ถ้าผ่อน 60 เดือน เหลือจ่ายคืนเพียงเดือนละ 935 บาท* ซึ่งน้อยกว่าการจ่ายคืนบัตรเงินสดอย่างเห็นได้ชัด

 

อดใจกดเงินไม่ได้

เพราะใกล้สิ้นเดือนทีไรเงินมักไม่พอใช้ทุกที โดยก่อนมีบัตรเงินสดคงใช้วิธีควบคุมตัวเองให้ใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จำเป็นเพื่อให้อยู่รอดถึงวันเงินเดือนออก แต่เมื่อมีบัตรเงินสดอยู่ในมือ หลายคนก็คงอดใจไม่ไหวยอมกดเงินออกมาใช้ก่อน เพราะคิดว่าอีกไม่กี่วันพอเงินเดือนออกจะรีบนำเงินไปจ่ายคืนทันที แต่อาจลืมนึกไปว่าเงินที่เพิ่งจ่ายค่าบัตรไปต้นเดือน พอสิ้นเดือนก็ต้องกดออกมาใหม่เพื่อใช้จ่ายอยู่ดี วนเวียนแบบนี้ไปเรื่อยๆ แถมยังมีดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายอื่นตามมาด้วย

 

เช่น กดเงิน 2,000 บาท จ่ายคืนภายใน 1 สัปดาห์ ดอกเบี้ยถูกคิดที่ 10 บาท* และค่าธรรมเนียมกดเงินอีก 1015 บาท พอรวมๆ กันทั้งปีแล้ว ก็ประมาณ 240300 บาท หรือพอๆ กับการกินบุฟเฟ่ต์หนึ่งมื้อเลย

 

เมื่อเห็นแบบนี้แล้ว คงพอเข้าใจแล้วว่าการถือบัตรเงินสดไว้เฉยๆ ก็ใช่ว่าจะไม่มีผลเสีย แต่การถือบัตรเงินสดไว้สัก 1 ใบ เผื่อไว้ใช้กรณีฉุกเฉิน เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าซ่อมรถ ก็ไม่ใช่เรื่องเสียหาย แค่ต้องมีสติ กดใช้เท่าที่จำเป็น และรีบจ่ายคืนทันทีที่มีเงิน หนี้และดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจะได้ไม่บานปลาย

 

*คำนวณที่อัตราดอกเบี้ย 28%ต่อปี

#WealthMeUp

Related Stories

amazon anti fatigue mats