×

Wealth Me Up ให้เงินทำงาน

"เกษียณอายุ" คุณพร้อมรึยัง?

7,268

 

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย…

Facebook | Line | Youtube | Instagram

 

จากนโยบายภาครัฐปัจจุบัน ที่ชัดเจนว่ากำลังเตรียมรับมือกับสังคมผู้สูงอายุที่กำลังมาถึงในไม่ช้า จึงเป็นสัญญาณให้คนวัยทำงานที่ยังมีรายได้ ต้องเริ่มให้ความสำคัญกับการวางแผนเกษียณอายุได้แล้ว

 

ทำไมต้องให้ความสำคัญกับการเกษียณ 

 

ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ “สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์” ในปีหน้า (พ.ศ.2564) และเข้าสู่ “สังคมสูงอายุระดับสุดยอด” ในอีกประมาณ 10 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2574) ซึ่งคาดว่ามีผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ในสัดส่วนถึง 28% ของประชากรไทย

 

หากผู้สูงอายุเหล่านี้ไม่มีการเตรียมพร้อมที่ดี ก็ต้องพึ่งพิงลูกหลานวัยทำงานในการดำรงชีวิต ซึ่งลูกหลานเหล่านั้นเองก็ยังคงมีภาระต้องเลี้ยงดูลูกเล็กของตนด้วย จึงเป็นเรื่องไม่ง่ายที่จะหวังพึ่งลูกหลานเหล่านั้นได้ในระยะยาว

 

ต้องเตรียมเงินเท่าไร

 

คำตอบนี้ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย โดยเฉพาะอายุปัจจุบัน เพราะยิ่งระยะเวลานานขึ้นค่าใช้จ่ายก็ยิ่งสูงขึ้นด้วยอิทธิพลของเงินเฟ้อ แต่เพื่อให้เห็นภาพชัดเจน ขอยกตัวอย่างเงินก้อนที่ควรมีตอนอายุ 60 ปี* สำหรับคุณภาพชีวิตทีเทียบเท่าการใช้จ่ายเดือนละ 10,000 บาท ในปัจจุบัน สมมติอายุ 50 ปี (เกษียณใน 10 ปี) เงินก้อนตอนอายุ 60 ปี เท่ากับ 4,031,749 บาท อายุ 40 ปี (เกษียณใน 20 ปี) เงินก้อนตอนอายุ 60 ปี เท่ากับ 5,418,334 บาท และอายุ 30 ปี (เกษียณใน 30 ปี) เงินก้อนตอนอายุ 60 ปี เท่ากับ 7,281,787 บาท

 

แต่สำหรับผู้ที่ต้องการใช้จ่ายหลังเกษียณต่างจากนี้ เช่น เดือนละ 30,000 บาท **หากปัจจุบันอายุ 50 ปี แสดงว่าควรมีเงินก้อน 12,095,247 บาท ( 4,031,749 x 30,000 ÷ 10,000) ตอนอายุ 60 ปี เป็นต้น

 

ต้องเก็บเดือนละเท่าไร

 

เงินก้อนยิ่งมากเงินที่ต้องเก็บแต่ละเดือนก็ต้องสูง แต่หากเลือกลงทุนในทางเลือกที่มีความเสี่ยงและให้ผลตอบแทนเหมาะสม ก็ช่วยให้เงินที่เก็บแต่ละเดือนน้อยลง

 

เช่น การลงทุนที่ความเสี่ยงระดับปานกลาง (เช่น กองทุนผสม) สมมติอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 5% ต่อปี หากมีเป้าหมายเงินก้อน 1 ล้านบาท เงินที่ต้องเก็บในแต่ละเดือน จะขึ้นกับระยะเวลาลงทุน สมมติอายุ 50 ปี เงินที่ต้องลงทุนในแต่ละเดือน เท่ากับ 6,440 บาท อายุ 40 ปี เงินที่ต้องลงทุนในแต่ละเดือน เท่ากับ 2,433 บาท และถ้าหากอายุ 30 ปี เงินที่ต้องลงทุนในแต่ละเดือน เท่ากับ 1,202 บาท

 

เช่น คนอายุ 50 ปี หากต้องการเงินก้อน 12,095,247 บาท ตอนอายุ 60 ปี โดยยังไม่มีการเตรียมไว้ก่อนหน้านี้เลย ต้องลงทุนสูงถึงเดือนละ 77,892 บาท (6,440 x 12,095,247 ÷ 1,000,000)

 

แต่สำหรับคนที่อายุ 30 ปี หากต้องการใช้จ่ายหลังเกษียณเดือนละ 30,000 บาทเท่ากัน จะลงทุนเพียงเดือนละ 26,248 บาท ซึ่งต่างจากคนอายุ 50 ปี ถึงเกือบ 3 เท่าตัว

 

เตรียมหารายได้ หลังเกษียณ

 

อดีตเป็นสิ่งที่แก้ไขไม่ได้ แต่อนาคตเป็นสิ่งที่เตรียมรับมือได้ เพียงแต่ทางเลือกจะยิ่งน้อยลงหากเวลาที่เหลือนั้นสั้นลง

 

สำหรับคนใกล้เกษียณที่รู้ตัวว่าเก็บเงินไม่ทัน ก็ต้องเตรียมวางแผนทำงานหลังเกษียณ เพื่อชดเชยกับเงินที่ยังขาดอยู่ ซึ่งงานที่ว่าขึ้นกับปัจจัยของแต่ละคน เช่น

 

  • มีทักษะหรือประสบการณ์เฉพาะทาง อาจรับจ้างอิสระ เช่น วิทยากร อาจารย์พิเศษ ทำบัญชี ฯลฯ ข้อดีคือไม่ต้องใช้เงินทุน

 

  •  มีทักษะด้านเทคโนโลยีและงานอดิเรกที่น่าสนใจ อาจเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ทางออนไลน์ เช่น Bloggers Vloggers ฯลฯ ข้อดีคือได้ทำสิ่งที่รัก และมีอิสระในการทำงาน

 

  • มีเงินทุนหรืออสังหาริมทรัพย์ทำเลดี อาจทำธุรกิจแฟรนไชส์ เช่น ร้านเครื่องดื่ม ร้านสะดวกซื้อ สถาบันสอนพิเศษ ฯลฯ ข้อดีคือ มีระบบและเครื่องมือสนับสนุนการทำธุรกิจ

 

เตรียมพร้อมเกษียณอย่าคิดว่าสาย เพราะทุกอย่างอยู่ที่ใจ ว่าจะเดินต่อไป หรือปล่อยชีวิตให้ลูกหลานต้องมาดูแล

 

* สมมติฐาน (1) อัตราเงินเฟ้อก่อนเกษียณ 3%ต่อปี (2) หลังเกษียณได้รับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเท่าอัตราเงินเฟ้อ (3) อายุขัย 85 ปี

 

** ใกล้เคียงกับค่าใช้จ่ายครัวเรือนเฉลี่ยของคน “กรุงเทพฯ, สมุทรปราการ, นนทบุรี, ปทุมธานี” พ.ศ. 2562 ที่เดือนละ 30,778.10 บาท โดยอ้างอิงข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ

 

 

#WealthMeUp

Related Stories

amazon anti fatigue mats