×

Wealth Me Up ให้เงินทำงาน

จริงไหม? “ยิ่งมีเงินมากขึ้น ความสุขยิ่งเพิ่มขึ้น”

978

 

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย…

Facebook | Line | Youtube | Instagram

 

[เกือบ 65% เชื่อว่า ยิ่ง “มีเงิน” มากขึ้น…“ความสุข” ยิ่งเพิ่มขึ้น]

 

Wealth Me Up ทำการสำรวจความคิดเห็นผู้ชมผ่านทาง YouTube Community ว่า…

 

จริงไหม? “ยิ่งมีเงินมากขึ้น ความสุขยิ่งเพิ่มขึ้น”

 

จากผลสำรวจ 405 ราย พบว่า…

 

63% “จริง”

23% “ไม่จริง”

14% “ไม่รู้ / ไม่แน่ใจ”

#WealthMeUp

Related Stories

amazon anti fatigue mats